Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie

Publiczne darowizny
0 zł
Wsparte cele
0
Zebrane środki
1 730 zł
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie