Szpital w Wyszkowie

typ Szpital

lokalizacja Wyszków, mazowieckie

Szpital w Wyszkowie został oddany do użytku 16 listopada 1963 r.

W 1971 roku Szpital Powiatowy w Wyszkowie stał się jednostką organizacyjną Zespołu Opieki Zdrowotnej. Wówczas zapewniał opiekę medyczną dla około 115 tys. ludności. Od 1975 r. do 1999 r. nosił nazwę Szpitala Rejonowego.

Na przestrzeni lat zrealizowano wiele inwestycji, dobudowano pawilon wraz z łącznikiem, w którym funkcjonowały 2 oddziały wewnętrzne. Utworzono oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Przeprofilowano jeden oddział wewnętrzny na kardiologiczny. Zaadaptowano pomieszczenia i rozszerzono zakres usług diagnostycznych – ECHO, próby wysiłkowe, spirometria, audiometria, badania endoskopowe i inne.

Z dniem 31 grudnia 1998 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie został przekształcony z jednostki budżetowej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, zaś 1 stycznia 2001 r. – w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

Przez kolejne lata prowadzono różne prace inwestycyjne. Modernizowano oddziały, pracownie i siedziby poradni. W latach 2001-2004 w strukturach Zakładu funkcjonował Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z 21 miejscami przeznaczonymi dla osób starszych wymagających stałej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej. 

W 2003 r. zakończono inwestycje i uruchomiono Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Od 2007 roku rozszerzono zakres udzielanych świadczeń w opiece stacjonarnej w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dzięki adaptacji pomieszczeń dla Pododdziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym.

Jesienią 2010 r. rozpoczął funkcjonowanie Zakład Rehabilitacji Leczniczej.

30 października 2012 r. oddano do użytku nowoczesne całodobowe lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowane przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZZOZ w Wyszkowie.

SPZZOZ w Wyszkowie realizuje swoje zadania w ramach umów zawartych z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzajach i zakresach:

LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
REHABILITACJA LECZNICZA
SPZZOZ w Wyszkowie jako podwykonawca realizuje również świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne, przez dwa podstawowe i jeden specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.

SPZZOZ w Wyszkowie zapewnia na miejscu diagnostykę medyczną.

Misja Zakładu: „Priorytetem dobro pacjenta