TDJ Foundation

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Katowice, śląskie

Nie wszystkie dzieci dysponują równymi szansami osiągnięcia pełnego potencjału, realizacji zainteresowań oraz rozwoju talentów i umiejętności. Często z powodu czynników, na które nie mają wpływu. TDJ Foundation powołaliśmy, aby niwelować nierówności poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do jak najlepszych praktyk edukacyjnych.