Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Laski, mazowieckie

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi już od ponad 100-stu lat ma na celu otaczanie niewidomych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych."

Dziale Wczesnego Wspomaganiu Rozwoju pomagamy rodzicom w usprawnianiu i usamodzielnianiu ich niewidomych dzieci w najwcześniejszym okresie życia.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym:

Pomagamy  dzieciom w wieku przedszkolnym w stawianiu pierwszych kroków i poznawaniu otaczającego świata.

Dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym pomagamy w przyswajaniu wiedzy i w osiąganiu kolejnych stopni kształcenia, aż do zdania egzaminów maturalnych i przygotowaniu się do podjęcia studiów, a także w zdobyciu zawodu.

Uczniom uzdolnionym artystycznie pomagamy w rozwoju talentów (w Szkole Muzycznej, w pracowniach – ceramicznej, tkackiej, wikliniarskiej i innych).

Poprzez umożliwienie udziału w sekcjach sportowych pomagamy w rozwoju fizycznym i osiąganiu sukcesów sportowych.

W pracowniach rehabilitacyjnych pomagamy w pokonywaniu różnorodnych niesprawności i łagodzeniu ich skutków.

W pracowni orientacji przestrzennej pomagamy w przygotowaniu do samodzielnego życia w społeczeństwie i otaczającym świecie.

Przez cały czas pobytu w Laskach pomagamy w rozwoju życia duchowego i zaakceptowaniu niesprawności.

Towarzyszymy absolwentom w dalszym życiu, a w razie konieczności, w miarę możliwości, służymy pomocą w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów.

W domach pomocy społecznej udzielamy pomocy niewidomym z upośledzeniem umysłowym, w godnym przeżywaniu codzienności.

 

Wpłaty

Ładuję...