Warmińsko - Mazurski Oddział Miejsko - Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku

Warmińsko - Mazurski Oddział Miejsko - Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Olecko, warmińsko-mazurskie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Olecku działa od 1995 r. Celem stowarzyszenia jest ochrona dzieci przed patologią i wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci.

Prowadzimy Środowiskowe Ognisko Wychowawczo-Opiekuńcze „PUCHATEK”, znajdujące się przy Szkole Podstawowej nr 1 . Nabór dzieci odbywa się przy współpracy z pedagogami szkolnymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i PCPR w Olecku. Są to dzieci z rodzin patologicznych, biednych, rozbitych i wielodzietnych potrzebujących wsparcia, jak również rodzin niemających problemów.
Po zakończonych zajęciach lekcyjnych dzieci znajdują się pod opieką wychowawców, którzy pomagają im w odrabianiu lekcji, organizują im różne zajęcia, np. plastyczne, ruchowe i wiele innych. Nasi podopieczni mają również czas na zabawę. Ponadto nikt nie wychodzi od nas głodny - zawsze zapewniamy podwieczorek.
Przygotowujemy razem z dziećmi imprezy okolicznościowe, na które zapraszani są rodzice, dziadkowie, rodzeństwo oraz inni goście:
-Dzień Babci i Dziadka,
-Dzień Matki i Ojca,
-Dzień Dziecka,
-Jasełka,
-Wigilia,
-Śniadanie Wielkanocne.
Organizujemy również wycieczki jednodniowe, ogniska i wiele innych.
Współpracujemy z Domem Dziecka w Olecku, organizując wspólne dyskoteki (Andrzejki z konkursami).

W okresie wakacyjnym organizujemy bogate w wiele atrakcji półkolonie oraz obozy nad morzem i w górach. Natomiast w ferie zimowe równie ciekawe i porywające pół zimowiska i obóz w górach.

Współpracujemy z TPD W Olsztynie, Urzędem Miasta Olecko, MOPS-em w Olecku, Domem Dziecka im. Janusza Korczaka w Olecku, PCPR-em w Olecku, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Piekarnią "Bagietka" w Olecku, Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Olecku, Fundacją Przyjaciółka, Polską Fundacją Pomocy Dzieciom „Maciuś”.
Dzięki dotacjom otrzymywanym od wyżej wymienionych organizacji dzieci mogą wypoczywać za niewielką odpłatnością, w niektórych wypadkach nawet bezpłatnie.

Ponadto prowadzimy zbiórki pieniężne i rzeczowe, na rzecz dzieci i osób chorych. Każdy, kto przyjdzie do nas z prośbą o pomoc, otrzyma ją.