Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii została powołana do życia w 2010 roku z inicjatywy lekarzy dokonujących transplantacje serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu.

Celem naszej Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, wspieranie rozwoju transplantologii i propagowanie idei przeszczepiania tkanek i narządów.
Prowadzenie szkoleń w zakresie chirurgii transplantacyjnej. Poprawianie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oddziałów szpitalnych, na których wykonuje się transplantację tkanek i narządów. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji poprzez organizowanie i udział w przedsięwzięciach o charakterze naukowym. Opieka nad chorymi oczekującymi na przeszczep i chorymi po przeszczepie. Pomoc osobom po transplantacji.

Chęć krzewienia idei transplantologii, świadomego dawstwa narządów a przede wszystkim uświadamiania ludzi to główne nasze idee.

Wpłaty

Ładuję...