Fundacja Vis Maior

Fundacja Vis Maior

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych, słabowidzących oraz tracących wzrok, a także ich bliskich. Przeciwdziałamy wszelkim formom dyskryminacji wobec nich oraz pomagamy ich rodzinom w pokonywaniu ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. 

Działamy na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, wspierając i propagując ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym oraz promując ich osiągnięcia. 

Rehabilitujemy osoby z dysfunkcją wzroku, nauczając je bezwzrokowego wykonywania czynności dnia codziennego i poruszania się przy pomocy białej laski

Prowadzimy szkolenia z zakresu obsługi komputera z wykorzystaniem programów powiększających i udźwiękawiających środowisko Windows. 

Szkolimy psy przewodniki oraz promujemy możliwości korzystania z ich pomocy przez osoby niewidome.

Przekazujemy osobom niepełnosprawnym informacje możliwościach rehabilitacji i urządzeniach ułatwiających bezwzrokowe funkcjonowanie w pracy, a także w społeczeństwie.  

Podnosimy kwalifikacje niewidomych beneficjentów w zakresie znajomości języków obcych (niemieckiego, angielskiego oraz francuskiego). 

Prowadzimy warsztaty dla osób niepełnosprawnych oraz praktyki dla opiekunów społecznych i środowiskowych.  
 
 

Wpłaty

Ładuję...