Stowarzyszenie Brzostek Top Team

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Stowarzyszenie Brzostek Top Team nie ustaje w walce o marzenia!
U podstaw naszych działań leży potrzeba walki o marzenia zarówno swoje, młodych sportowców jak i każdego człowieka, który w swoim życiu staje w obliczu codziennych wyzwań. Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas najbardziej. Od wielu lat czynnie angażujemy się w aktywizacje młodych ludzi. Początkującym, zdolnym sportowcom dajemy szansę na rozwój swoich pasji, profesjonalne treningi, a w przyszłości – start w poważnych zawodach. Ponadto zarażamy ich szacunkiem do polskiej historii i dziedzictwa kulturowego, szerzymy kulturę ciężkiej i uczciwej pracy, pomocy słabszym i życia w zgodzie z moralnością i zasadami..
Realizujemy projekty w oparciu o poniższe zapisy w statucie organizacji;
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie sztuk walki;
b) prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz, upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku,
c) stwarzanie właściwych warunków do uprawiania sztuk walki oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie,
d) propagowanie rozwoju sztuk walki wśród dzieci i młodzieży, postaw otwartości i tolerancji społecznej,
e) promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play,
f) organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych),
g) organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych,
h) wspieranie, wyszukiwanie oraz promocja młodych sportowców i ich osiągnięć,
i) propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych),
j) promowanie i propagowanie postaw obywatelskich poprzez sport rozwijanie nauki,kultury, oświaty oraz poprzez sport przeciwdziałanie patologiom społecznym,
k) upowszechnianie sportu i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych,
l) promocja i organizacja wolontariatu,
m) propagowanie zasady fair-play.