Fundacja We Create Helping

Fundacja We Create Helping

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łódż, łódzkie

Fundacja charytatywna ``We Create Helping zajmuje się opieką społeczną.


Misja – poprawa jakości życia ludzi, dzieci niepełnosprawnych, ciężko chorych, sierot, emerytów i rencistów itp.
Podnoszenie zaufania i szacunku dla wolontariatu.
Tworzenie warunków do samorealizacji wolontariuszy.

Nasze wartości:

-ODPOWIEDZIALNOŚĆ
(kontrola i zaufanie)

-PROAKTYWNOŚĆ
(ciągły ruch do przodu)

-ELASTYCZNOŚĆ
(ciągły rozwój i zmiany)

Celem jest:

- pomoc uchodźcom i armii biorącej udział w konflikcie zbrojnym,

- pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, które szukają pomocy w naszej fundacji

- pomoc w leczeniu, rehabilitacji, żywności itp.,

- wsparcie seniorów i dużych rodzin w postaci zakupów spożywczych, środków ochrony osobistej oraz leków.