Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

typ Szpital

lokalizacja Bolesławiec, dolnośląskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych      w Bolesławcu udziela świadczeń medycznych w trybie stacjonarnym i dziennym, ambulatoryjnym w zakresie lecznictwa psychiatrycznego. Rehabilitacja i diagnostyka medyczna. Realizacja usług opiekuńczo leczniczych psychiatrycznych w warunkach stacjonarnych.                        Szpital został  poleceniem Wojewody Dolnośląskiego,        z dnia 30 marca 2020 r.  (nr BZ-RM.6310.110.2020.LS) wyznaczony do  leczenia pacjentów dorosłych chorych psychiatrycznie,  z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

W ramach struktury organizacyjnej w Szpitalu udzielane są świadczeniach, w oddziałach:

1) 4  Oddziały psychiatryczne ogólne (156 łóżek)

2)  Oddział psychiatryczny ogólny dla chorych somatycznie

3)  Oddział leczenia uzależnień

4)Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

5)  Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

6)  Oddział dzienny psychiatryczny ogólny

7)  Oddział rehabilitacji neurologicznej

8)  Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej

9)Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu

10) Izba przyjęć ogólna

11)  Zakład opiekuńczo- leczniczy psychiatryczny

12) Oddział dzienny psychiatryczny

13)  Poradnia zdrowia psychicznego

14)  Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

15)Poradnia terapii uzależnień od alkoholu                                    i współuzależnienia

16) Poradnia neurologiczna

18) Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

19) Laboratorium Analityczne

20) Centrum diagnostyki obrazowej (EKG, EEG, USG)

Wpłaty

Ładuję...