Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej HOSPICJUM DOMOWE

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej HOSPICJUM DOMOWE
4 Stałych Pomagaczy
Anonimowa Pomagaczka
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Zwracamy się do Was w imieniu WSWOP „Hospicjum Domowe” dla dzieci i dorosłych, które już od 22 lat obejmuje opieką paliatywną rodziny z Poznania i  Wielkopolski.

Aktualnie pod naszymi skrzydłami mamy około 150 potrzebujących rodzin. Z nieustającym zapałem pracujemy nad ciągłym podnoszeniem standardów  naszej opieki, a co za tym idzie, komfortu naszych pacjentów.

Sześć  lat temu dzięki ofiarności darczyńców indywidualnych, w dużej mierze za pośrednictwem Siepomaga, instytucji państwowych, firm i inwestorów prywatnych rozpoczęliśmy budowę placówki stacjonarnej. Aktualnie udało nam się doprowadzić do ostatniej fazy prac. Ogromnym wysiłkiem udało się zrealizować niezwykle trudne w naszej skomplikowanej rzeczywistości dzieło – przy ulicy Engestroma 11 w Poznaniu powstał nowoczesny budynek, w którym będziemy mogli opiekować się około 25 pacjentami, dla których nawet najbardziej troskliwa opieka domowa okazała się być niewystarczającą. Przed nami trudny, kosztowny i niezwykle ważny etap. Wyposażenie tego typu placówki jest inwestycją bardzo kosztowną.

Potrzebujemy:

26 łóżek rehabilitacyjnych regulowanych elektrycznie,

14 foteli rozkładanych z funkcją spania dla opiekuna,

26 stolików nocnych,

14  stolików i 40 krzeseł,

3 komplety mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD,

14 szaf do sal chorych.

Osoby, którym dedykowany jest ośrodek, ze względu na współwystępowanie licznych chorób oraz ich przewlekłego charakteru wymagają holistycznej i wielospecjalistycznej opieki, oraz odmiennego sposobu postępowania terapeutycznego. Realizacja tego projektu będzie miała zatem wielkie znaczenie dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Liczymy, że dzięki zjednoczonym wysiłkom uda się zrealizować te ważną inicjatywę i spełnić marzenie tak wielu osób wymagających kompleksowej opieki i wsparcia.

Celem akcji jest zebranie środków na wyposażenie  ukończenie i rozpoczęcie działalności hospicjum stacjonarnego dla Dzieci i Dorosłych w Poznaniu. Będzie to hospicjum stacjonarne, gdzie profesjonalną opiekę medyczną u schyłku życia znajdą seniorzy, oraz pierwsze w Wielkopolsce stacjonarne hospicjum dla dzieci.

Ośrodek przy ul. Engeströma 11 w Poznaniu budujemy od 6 lat. Dotychczasowe koszty  pokryte zostały z kredytu bankowego, datków od ofiarodawców indywidualnych, szkół, firm oraz 1% podatku. Do zrealizowania naszego celu potrzebna jest jeszcze kwota 250 000 zł. Takiej kwoty nie jesteśmy w stanie zebrać bez pomocy, dlatego zwracamy się o nią do Was.  Podkreślamy, że Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność statutową na rzecz swoich podopiecznych.

Mimo że nie mamy środków na wyposażenie budynku  mamy to, co w naszej działalności jest najważniejsze – wspaniały, oddany, dobrze przygotowany personel medyczny z ogromnym doświadczeniem oraz wspaniałych wolontariuszy. Wszyscy są gotowi do dalszej ciężkiej pracy. Ale najważniejsze jest to, że na miejsce w nowym hospicjum oczekują już nieuleczalnie chorzy pacjenci, aby u schyłku życia otrzymać profesjonalną pomoc i wsparcie w domowej atmosferze z poszanowaniem intymności i godności.

Hospicjum Domowe

Powstało w styczniu 1997 roku z inicjatywy ludzi pragnących nieść bezinteresowną pomoc osobom nieuleczalnie chorym w ostatnim okresie ich życia. Rozpoczęliśmy domową opiekę paliatywną i hospicyjną nad dziećmi i osobami starszymi. Celem prac wielospecjalistycznego zespołu jest umożliwienie naszym podopiecznym spędzenia ostatnich miesięcy, tygodni lub nawet dni ich życia we własnym domu, w otoczeniu kochającej rodziny. Naszym zadaniem jest roztoczenie profesjonalnej i troskliwej opieki medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej nad pacjentem i jego rodziną w trakcie choroby i w okresie żałoby, po stracie najbliższej osoby.

Jesteśmy jedynym samodzielnym hospicjum domowym dla dzieci w Wielkopolsce obejmującym opieką małych pacjentów na terenie całego województwa. Prowadzimy poradnię medycyny paliatywnej dla dzieci i dla dorosłych.

Pozostała działalność medyczna

Jako jedni z pierwszych w kraju wprowadziliśmy dla swoich podopiecznych świadczenia z zakresu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie. Pod opieką naszego zespołu domowego pozostają dzieci i osoby dorosłe z niewydolnością oddechową, które wymagają stosowania inwazyjnej i nieinwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora, ciągłej lub okresowej terapii oddechowej. Oprócz specjalistycznej opieki zapewniamy naszym podopiecznym, niezbędny sprzęt medyczny oraz badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach domowych.

Działalność medyczna i niemedyczna na rzecz seniorów

Prowadzimy unikalną na skalę regionu placówkę świadczącą nieodpłatną specjalistyczną, wszechstronną, ambulatoryjną oraz domową opiekę geriatryczną i gerontologiczną. Świadczymy szereg działań pomocowych dla seniorów: porady prawne, psychologiczne i socjalno-bytowe, programy aktywizacyjne i edukacyjne, programy usprawniania ruchowego i poznawczego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz programów komputerowych do rehabilitacji pamięci. Posiadamy dobrze wyposażoną salę rehabilitacji ruchowej dla seniorów. Prowadzimy również rehabilitację domową. Zapewniamy naszym podopiecznym opiekę neuropsychologów, konsultacje dietetyczne, farmaceutyczne i inne konsultacje niezbędne w procesie diagnostycznym, w tym konsultacje lekarzy różnych specjalizacji: kardiologa, neurologa, psychiatry i innych.

 Prowadzimy  Dzienny Dom Opieki Medycznej, projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych, mieszkańców miasta Poznania i gminy Czerwonak, w szczególności do osób powyżej 60 roku życia.

Świadczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów:

Wszystkie oferowane świadczenia realizowane są bezpłatnie w oparciu o kontrakty NFZ oraz dotacje. Świadczenia, które zapewniamy poza kontraktem z NFZ (poradnie), finansowane są z różnych źródeł grantodawczych (Urząd Miasta, KPRM, MRPiPS, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Poznaniu) dlatego ich dostępność zależy od aktualnych źródeł finansowania.

4 Stałych Pomagaczy
Anonimowa Pomagaczka
20 zł miesięcznie