Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej HOSPICJUM DOMOWE

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej HOSPICJUM DOMOWE
4 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Działalność hospicyjna

Domową opiekę paliatywną i hospicyjną nad dziećmi i osobami starszymi sprawujemy już od 1998 roku. Celem pracy wielospecjalistycznego zespołu jest umożliwienie naszym podopiecznym spędzenia ostatnich miesięcy, tygodni lub nawet dni ich życia we własnym domu, w otoczeniu kochającej rodziny. Naszym zadaniem jest roztoczenie profesjonalnej i troskliwej opieki medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej nad pacjentem i jego rodziną w trakcie choroby i w okresie żałoby, po stracie najbliższej osoby.

Obejmujemy opieką  u schyłku życia wszystkich potrzebujących, niezależnie do  rodzaju schorzenia. Dla nas, zgodnie z ideą opieki paliatywnej, nie jest ważne na jaką chorobę odchodzi człowiek ale to, aby zapewnić mu w tym okresie możliwie najlepszą opiekę.

Jesteśmy jedynym samodzielnym hospicjum domowym dla dzieci w Wielkopolsce obejmującym opieką małych pacjentów na terenie całego województwa. Prowadzimy poradnię medycyny paliatywnej dla dzieci i dla dorosłych.

Pozostała działalność medyczna

Jako jedni z pierwszych w kraju wprowadziliśmy dla swoich podopiecznych świadczenia z zakresu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie. Pod opieką naszego zespołu domowego pozostają dzieci i osoby dorosłe z niewydolnością oddechową, które wymagają stosowania inwazyjnej i nieinwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora, ciągłej lub okresowej terapii oddechowej. Oprócz specjalistycznej opieki zapewniamy naszym podopiecznym, niezbędny sprzęt medyczny oraz badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach domowych.

Działalność medyczna i niemedyczna na rzecz seniorów

Prowadzimy unikalną na skalę regionu placówkę świadczącą nieodpłatną specjalistyczną, wszechstronną, ambulatoryjną oraz domową opiekę geriatryczną i gerontologiczną. Świadczymy szereg działań pomocowych dla seniorów: porady prawne, psychologiczne i socjalno-bytowe, programy aktywizacyjne i edukacyjne, programy usprawniania ruchowego i poznawczego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz programów komputerowych do rehabilitacji pamięci. Posiadamy dobrze wyposażoną salę rehabilitacji ruchowej dla seniorów. Prowadzimy również rehabilitację domową. Zapewniamy naszym podopiecznym opiekę neuropsychologów, konsultacje dietetyczne, farmaceutyczne i inne konsultacje niezbędne w procesie diagnostycznym, w tym konsultacje lekarzy różnych specjalizacji: kardiologa, neurologa, psychiatry i innych.

 Prowadzimy szkolenia dla rodzin i opiekunów osób starszych oraz osób chorych terminalnie z wykorzystaniem manekina geriatrycznego. W naszej placówce odbywają się staże z zakresu geriatrii dla studentów medycyny.

Wszystkie oferowane świadczenia realizowane są bezpłatnie w oparciu o kontrakty NFZ oraz dotacje. Świadczenia, które zapewniamy poza kontraktem z NFZ (poradnie), finansowane są z różnych źródeł grantodawczych (Urząd Miasta, MRPiPS, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Poznaniu) dlatego ich dostępność zależy od aktualnych źródeł finansowania.

Hospicjum stacjonarne

Pod koniec 2015 roku podjęliśmy trud nowej, naszym zdaniem, niezwykle cennej inicjatywy – rozpoczęliśmy budowę hospicjum stacjonarnego dla Dzieci i Dorosłych w Poznaniu. Będzie to pierwsze hospicjum stacjonarne w Polsce, gdzie profesjonalną opiekę medyczną u schyłku życia znajdą seniorzy, niezależnie od rodzaju schorzenia oraz pierwsze w Wielkopolsce stacjonarne hospicjum dla dzieci.

Osoby, którym dedykowany jest ośrodek, ze względu na współwystępowanie licznych chorób oraz ich przewlekłego charakteru wymagają holistycznej i wielospecjalistycznej opieki oraz odmiennego sposobu postępowania terapeutycznego. Realizacja tego projektu będzie miała zatem wielkie znaczenie dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Liczymy, że dzięki zjednoczonym wysiłkom uda się zrealizować te ważną inicjatywę i spełnić marzenie tak wielu osób wymagających kompleksowej opieki i wsparcia.

4 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
20 zł miesięcznie