"Tęczowe wakacje" - rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących

Fundacja “Tęczowy Dom”
organizator skarbonki

Prosimy o pomoc w zorganizowaniu "Tęczowych Wakacji"!

Nasi podopieczni to dzieci , młodzież i osoby dorosle ze sprzężonymi niepełnosprawnościami Są to osoby niewidome lub słabowidzące,  nie komunikujące się werbalnie ze swiatem zewnętrznym, maja uposledzony uklad nerwowy i  uposledzenie umysłowe.   Osoby te wymagają całodobowej opieki.

Czas pandemi był czasem ogromnego wysiłku i próby dla niepełnosprawnych i ich rodzin. Niestety COVID 19 dotknąl także naszych podopiecznych i ich rodziny. Na szczęście w większości pokonali chorobę. Teraz z większym zaangażowaniem należy im zorganizować specjalistyczną rehabilitacęj.

Od wielu lat Fundacja pomaga rodzinom obarczonym opieką nad tak  skomplikowanymi niepelnosprawnościami.  W tym roku jest to wręcz obowiązek zorganizować dla nich wyjazd rehabilitacyjny przygotowujący do dalszego zmagania się z niepełnosprawnością.

Mamy dziesięcioletniedoświadczenie w organizowaniu turnusow rehalitacyjnych w Darłowku i Sarbinowie w ośrodkach rehabilitacyjnych dobrze wyposażonych, bez barier i zapewniających fachową rehabilitację Idea "Tęczowych Wakacji"  zapewnia większa integrację rodzin z podobnymi problemami, wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie.

W projekcie bierze udzial 30 osób niepełnosprawnych i ich rodziny. W wiekszości sami pokrywaja koszt pobytu. Niestety, nie wszyscy moga sobi pozwolić na ten wydatek. Nasza zbiórka  pomoże dofinansować koszt pobytu 10 osób: dzieci, młodzieży niewidomej i słabo widzącej samotnych matek lub z rodzin borykających się z trudnościami finansowymi. . Podczas turnusu konieczna jest także pomoc wolontariszy dla tych osób, ktore ze względu na kondycję zdrowotną rodziny nie mogą liczyc na całodobową opiekę. Pomoc woiontariuszy da wytchnienie rodzinom zajmującym się na co dzień swoimi niepełnosprawnymi  podopiecznymi.

Organizuąc turnusy rehabilitacyjne przeciwdziałamy poczuciu wykluczenia społecznego przez rodziny osób z najcięższymi upośledzeniami układu nerwowego.

Uzupełnieniniem rehabilitacji  której poddawane są osoby niepełnosprawne jedst budowanie więzi przyjacielskich i nauka prozumiewania alternatywnego. Dodatkową wartością jest nabywanie przez wolontariuszy wywodzących się z uczelni pedagogicznych umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnym oraz kształtowanie empatii dla osób niepełnosprawnych pośród zdrowych wczasowiczów.

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
2%
520 zł Wsparło 11 osób CEL: 20 000 ZŁ