Zamojski Klub Rotariański

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zamość, lubelskie

Rotary Club Zamość jest organizacją pożytku publicznego działającą na zasadzie „non profit”. Istniejemy i funkcjonujemy od 25 – lat. Prowadzona  działalność charytatywna przez nasz Klub skierowana jest na  różne cele społecznie użyteczne  -  na pomoc osobom niepełnosprawnym, uzdolnionej młodzieży, wspieramy ochronę zdrowia, propagujemy działania prozdrowotne, wspieramy placówki oświatowo-wychowawcze.

            W czasie swojej działalności Klub zrealizował wiele akcji i projektów na rzecz społeczeństwa Zamościa i regionu jak chociażby

-  ufundował aparat USG wartości 40 tys. USD oraz audiometry do badania wad słuchu u niemowląt dla Wojewódzkiego Szpitala im. J. Pawła II w Zamościu,

-  wyposażył Salę Doświadczania Świata oraz zakupił sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych ”Krok za Krokiem” w Zamościu,

- przeprowadził program szczepień przeciwko wirusowi HPV, którym objęto ponad 700 dziewcząt z miasta i regionu,

- przeprowadził akcję powszechnych badań w kierunku osteoporozy, oznaczania poziomu lipidów i glukozy, badań okulistycznych dla mieszkańców miasta

- przeprowadził program badania wad postawy u uczniów szkół podstawowych na trenie  miasta Zamościa.

To tylko niektóre zrealizowane działania. Klub na bieżąco prowadzi fundusz stypendialny, z którego przeznacza środki dla uzdolnionej młodzieży szkół zamojskich. Od 5-ciu lat sprawujemy patronat i opiekę nad Polską Szkołą im. St.Vincenza w Kołomyi, którą wspieramy finansowo, wyposażamy w pomoce szkolne i sprzęt komputerowy. Corocznie sponsorujemy uczestników Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Organizujemy zawody w strzelaniu z broni sportowej.

Z okazji 25-lecia Klub uhonorowany został  Medalem  „Zasłużony dla Miasta Zamościa”