STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROFILAKTYKI I LECZENIA ZATOROWOSCI PŁUCNEJ

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

CELEM GŁÓWNYM STOWARZYSZENIA JEST NIESIENIE POMOCY PACJENTOM Z ZATOROWOŚCIĄ PŁUCNĄ ORAZ INNYM OSOBOM, KTÓRE POTRZEBUJĄ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ

STOWARZYSZENIE JEST ORGANIZACJĄ ZRZESZAJĄCĄ:

OSOBY Z ZATOROWOŚCIĄ PŁUCNĄ,
RODZINY OSÓB Z ZATOROWOŚCIĄ PŁUCNĄ,
OSOBY ZDROWE, UZNAJĄCE CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA,
OSOBY PRACUJĄCE NA RZECZ CHORYCH.