Zachodniopomorska Grupa Ratownictwa Drogowego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA RATOWNICTWA DROGOWEGO
to inicjatywa która powstała, by połączyć osoby, które chcą nieść pomoc innym.

Jesteśmy wolontariuszami, a pomoc innym to nasza pasja, która wykonujemy w czasie wolnym od codziennej pracy i nie pobieramy za to wynagrodzenia.

Dlatego prosimy Was o pomoc. Bez Was nie damy rady.

Zebrane fundusze pozwolą nam na realizację naszych celów statutowych i posłużą do ratowania zdrowia i życia ludzkiego :

- zakup nowych i doposaże posiadanych zestawów ratowniczych oraz środków ochrony osobistej dla naszych wolontariusz, króre zużywają się błyskawicznie podczas naszych działań na drogach,

- zakup defibrylatorów AED,

- zakup sprzętu szkoleniowego, który pozwoli nam na ciągłe ćwiczenia i szkolenia wolontariuszy,

- zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej,

- zakup pojazdu służący do ratowania zdrowia i życia ludzkiego podczas naszych dyżurów na drogach.

Pomóżcie nam się rozwijać i pomagać innym.

Obecnie patrole ratownicze na drogach prowadzimy prywatnymi pojazdami, a koszty paliwa i środków medycznych ponosimy w prywatnych funduszy naszych wolontariuszy.

Wspólnie możemy uratować czyjeś życie !

Dla nas liczy się każda złotówka.

Każda przekazana kwota niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa naszego województwa.

Nasze cele statutowe to:

- ratownictwo i ochrona ludności,

- niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia,

- działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa użytkowników dróg,

- działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności oraz współdziałanie w tym zakresie z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, oraz Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, organami samorządowymi, rządowymi i innymi podmiotami,

- działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy w zakresie ratownictwa, ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, BHP, ochrony i promocji zdrowia,

- działania na rzecz zwiększenia dostępności do wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, BHP, ochrony i promocji zdrowia,

- wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy w środowiskach związanych z ratownictwem, ratownictwem medycznym, pierwszą pomocą, BHP, ochroną i promocją zdrowia,

- działania polegające na inicjowaniu, organizacji i koordynacji zajęć z zakresu ratownictwa, ratownictwa medycznego, pierwszą pomocą, BHP, ochroną i promocją zdrowia,

- współpraca przy organizowaniu pomocy poszkodowanym oraz pomoc ofiarom podczas wypadków komunikacyjnych, pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojnach w kraju i za granicami,

- udoskonalanie działań w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,

- zwalczanie miejscowych zagrożeń.

Nasz nowy projekt:

Pasjonujesz się ratownictwem ?
Lubisz pomagać innym ?
Dołącz do Nas !

Nasza strona internetowa

Nasz profil na FB

Wpłaty

Ładuję...