JUSTYNA

Adi Lesnik
organizator skarbonki

Zbieramy wszyscy dla Justyny!!!!

Wsparli

15 zł

Anonimowy Pomagacz

15 zł

Adi Lesnik

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
15%
30 zł Wsparły 2 osoby CEL: 200 ZŁ