Dziś Międzynarodowy Dzień Uchodźcy nabiera nowego znaczenia

Międzynarodowy Dzień Uchodźcy obchodzimy już 21 raz. W 2022 roku jednak ma wyjątkowe znaczenie. 

Jak podaje Straż Graniczna, od 24 lutego funkcjonariusze odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski ponad 4 mln osób.

Według danych z UNHCR aż ¼ tych osób została w Polsce. Pozostali Uchodźcy szukają schronienia, idąc dalej na Zachód. Część z nich wraca także od Ojczyzny.

Wciąż jednak w naszym kraju zostaje duża ilość Uchodźców, którzy opuścili swoje domy w poszukiwaniu schronienia, dachu nad głową i nadziei na lepszą przyszłość. 

Z tego powodu Stowarzyszenie Wiosna uruchomiło specjalną edycję Szlachetnej Paczki - Solidarna Paczka. W ramach akcji wolontariusze odwiedzają rodziny i dostosowują pomoc do tego, czego Uchodźcy z Ukrainy faktycznie potrzebują.

“Chcemy, żeby pomoc, którą będziemy kierować w stronę naszych gości z Ukrainy, pomogła im stanąć na nogi i była dostosowana do ich potrzeb.”

“Ktokolwiek. Gdziekolwiek. Kiedykolwiek. Każdy ma prawo szukać bezpieczeństwa.” to hasło Dnia Uchodźcy 2022 r. 

W Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, który obchodzimy 20 czerwca, nasze oczy skierowane są na osoby, które podjęły ryzyko i postanowiły zawalczyć o swoje życie. Zostali zmuszeni, by opuścić wszystko, na co pracowali przez lata i zostawić to za sobą. 

Tego dnia uczymy się zrozumienia ich trudnej sytuacji i wyciągnięcia pomocnej dłoni. Nawet drobne gesty pomagają w budowaniu życia w nowej rzeczywistości, której sami nie wybrali.

Uchodźcy zaryzykowali swoje życie dla bezpieczeństwa. Z tego powodu zasługują na ochronę od wojny, przemocy i prześladowań.

Jedynym międzynarodowym dokumentem mówiącym o bezpieczeństwie Uchodźców jest Konwencja ONZ z 1951 r. Dokument wskazuje, że Uchodźcy należą do najbardziej bezbronnych ludzi na Świecie, a zasługują na co najmniej takie same standardy traktowania, jak inni cudzoziemcy w danym kraju, a wielu przypadkach — na takie samo traktowanie, jak jego obywatele.

Pamiętajmy o tym, nie tylko dziś.