Centralny Punkt Integracji

Fundacja Daj Herbatę
organizator skarbonki

Z marzeń o zbawieniu świata powstała Fundacja Daj Herbatę. 

Najpierw zrodziła się akcja "Daj herbatę" zainicjowana przez obecną Prezes Kasię, która pracując przy dworcu widziała codziennie zziębniętych bezdomnych, nie szukających pieniędzy, lecz czegoś ciepłego. Widziała łzy, gdy z nimi rozmawiała i radość, kiedy przynosiła im zwykłą herbatę. Fundacja działa na rzecz bezdomnych w duchu redukcji szkód. Skupia się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb, bo wtedy można dotrzeć głębiej. Liczy się człowiek, nie objaw.

Katarzyna Nicewicz

Wiele osób bezdomnych boryka się z przede wszystkim z głębokim poczuciem samotności. Osoby bezdomne potrzebują kompleksowej, nieszablonowej pomocy budowanej przede wszystkim na akceptacji i relacji. Nikt z nas nie lubi jak mu się coś narzuca. Centralny Punkt Integracji ma za zadanie rozwiązywać problemy formalne oraz integrować osoby wykluczone co być może umożliwi im zmianę dotychczasowego życia. Naszym celem jest stworzenie miejsca dla każdej osoby, która potrzebuje pomocy w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Katarzyna Nicewicz

Wiele osób bezdomnych ma za sobą traumatyczne przeżycia m.in: molestowanie, przemoc, alkoholizm rodziców, wychowywanie w placówkach. Często borykają się z depresją, długami, uzależnieniami i przede wszystkim samotnością.

Katarzyna Nicewicz

Problem bezdomności jest wielopłaszczyznowy, co za tym idzie nie da się stworzyć jednego modelu pomocy. W usługach pomocy społecznej istnieje jeden model - tzn drabinkowy - każda osoba, która nie dopasuje się do systemu po prostu z niego wypada. Każdy z nas jest inny, tak jak osoby bezdomne. Dużym problemem jest również brak IV etapu resocjalizacji - byli skazani są pozostawieni sami sobie po wyjściu z ZK, a przecież nie musi tak być. Chociaż chcą zmienić swoje życie jest to często uniemożliwone przez system.

Katarzyna Nicewicz

Planowane usługi na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- wyrobienie zdjęć do dowodu: aparat, ścianka, sprzęt do drukowania fotografii;

- możliwość skorzystania z telefonu, komputera np.: w celu wyszukiwania informacji, ofert pracy, napisania pism urzędowych czy CV;

- możliwość spotkania ze specjalistami;

- możliwość skorzystania z kuchni, skorzystania z prysznica, pralki, telefonu, komputera;

- możliwość otrzymania czystych ubrań np.: na rozmowę o pracę;

- tworzenie grup wsparcia, arteterapeutycznych, kółek zainteresowań;

- możliwość pokierowania np do.: noclegowni, ośrodka.

Katarzyna Nicewicz

Fundacja planuje w dalszym ciągu wspierać osoby w różnego rodzaju kryzysach, natomiast chcielibyśmy, aby nasza pomoc była jeszcze bardziej profesjonalna, zinstytucjonalizowana oraz ukierunkowana na pracę i niesieniu szerokiej pomocy osobom wykluczonym m.in. osobom, które opuściły Zakłady Karne, osobom w kryzysie bezdomności, ubogim. Oferowana powyżej pomoc będzie również skierowana do osób potrzebujących, w kryzysie, zagrożonych wykluczeniem, bądź eksmisją, które zamieszkują m.st Warszawa.  Fundacja posiada odpowiednie narzędzia i metody pracy, które pozwolą na prowadzenie działań terapeutycznych, interwencyjnych, redukcji szkód oraz pomocy doraźnej. Wolontariusze fundacji zdobywali swoje doświadczenie poprzez działania streetworkerskie oraz studia na kierunkach społecznych oraz poprzez szkolenia m.in. z Dialogu Motywującego.

W związku z powyższym zbieramy na utrzymanie Centralnego Punktu Integracji ():

- opłaty stałe (czynsz, prąd, gaz, internet, abonamenty na telefony, z których będa mogli skorzystać beneficjenci)

- wsparcie specjalistów (tj.: psychoterapeuta, arteterapeuta, pedagog resocjalizujący itp)

- finansowanie wydarzeń kulturalnych (tj.: wystawy prac podopiecznych, opłaty za wyjścia do kina, teatru, itp, organizacja koncertów dla podopiecznych)

Katarzyna Nicewicz

Do tej pory udało nam się zebrać 130 630,10 zł - tę kwotę przeznaczymy na doposażenie lokalu w niezbędne sprzęty do aktywizacji społecznej i zawodowej (utworzenie stanowisk komputerowych w celu szukania pracy, szkoleń, tworzenia pism urzędowych, druku niezbędnych dokumentów) oraz zakup sprzętów do robienia zdjęć do dokumentów i wydruku. Oprócz tego planujemy zakup środków ochronnych ze wzgęlu na COVID-19 oraz codzienne dezyfekowanie łazienek, kuchni oraz pralni, aby pomoc potrzebującym była bezpieczna i sterylna. 

Wsparli

100 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowa Pomagaczka

20 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizny trafiają bezpośrednio do:
0,2%
150 zł Wsparły 4 osoby CEL: 75 000 ZŁ
Wesprzyj