Dla Olka

Natalia Wojtoń-Rugała
organizator skarbonki

Olek urodził się 9 sierpnia 2017 w 37. tygodniu ciąży z zakrzywiona stópką. Ciąża przebiegała prawidłowo. Po licznych konsultacjach postawiono diagnozę Tibial hemimelia (TH) - Hemimelia piszczelowa (brak lub niedorozwój kości piszczelowej) charakteryzuje się skróceniem chorej nogi, któremu towarzyszy deformacja stawu kolanowego i stawu skokowego. Najczęściej jest też szpotawe ustawienie kolana i stopy.

Olek jest już po długim okresie prostowania stópki, nosił specjalny gips zmieniany co tydzień w Wiedniu u dr Radlera oraz po zabiegu nacięcia ścięgna Achillesa (tendotomii), gdzie założono mu szynę korygującą.

Kolejny etap leczenia to rekonstrukcja kości. Dr D. Paley i Dr D. Feldman ze Stanów Zjednoczonych,  chirurdzy ortopedzi – jako jedyni na świecie przeprowadzają takiego typu operacje na Florydzie w klinice Paley Instytut. Po konsultacji  dają 100% gwarancji powodzenia.

Olek kwalifikuje się do operacji po 18 miesiącu życia.  (luty 2019)

Potrzebne są jeszcze 3 operacje, rehabilitacja, i wydłużanie kości by Olek mógł chodzić i biegać jak inne dzieci.

Cena za sprawność Olka to 1,5 mln zł ( $266.000,00).

Razem możemy zburzyć mur za którym czeka zdrowa nóżka Olka.

Olek was born on 9 August 2017 at 37 weeks pregnant with a curved foot. Pregnancy proceeded correctly.  After many tests were conducted, Tibial hemimelia was diagnosed (TH - he does not have tibia, tibial-talar joint and has a clubfoot).

Olek is already after a long period of straightening his little foot. He wore a special plaster which have to be changed every week in Vienna, supervised by  Dr. Radler, and after the incision of the Achilles tendon (tenotomy), also was given the correction rail.

The next stage of treatment is bone reconstruction. Dr D. Paley and Dr D. Feldman from the United States, orthopedic surgeons, orthopaedists - the only ones in the world who perform this type of operations in Florida at the Paley Institute.  After consultation, they give a 100% guarantee of success.

Olek qualifies for surgery after 18 months of age.    (February 2019)

Three more operations are needed, after rehabilitation, and lengthening the bones so Olek could walk and run like other children.

The price of PLN 1.5 million ($ 266,000.00) will enable Olek to walk and not have his leg amputated after all the efforts already made.

Together, we can destroy the wall behind which Olek's healthy leg is waiting.

Wsparli

5 zł

Piotr Lemanowicz

Natalia wrzucała przez skarbonkę Orkiestry Pana Prezydenta - Orkiestra wrzuca przez skarbonkę Natalii ?
15 zł

Orkiestra Pana Prezydenta Anita

31,02 zł

Orkiestra Pana Prezydenta Anita

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
58%
5 824,02 zł Wsparło 37 osób CEL: 10000 ZŁ