Fundacja "Miłosierdzie"

Fundacja "Miłosierdzie"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Misją Fundacji „Miłosierdzie” jest niesienie czynnej pomocy przede wszystkim osobom społecznie wykluczonym, ubogim, które znalazły się w kryzysie i nie mają domu. Zasadą, która porządkuje naszą pracę, jest przekonanie, że człowiek może pokonać każdy swój problem przy pomocy Pana Boga i drugiego człowieka.

W ramach działalności prowadzimy Dom Charytatywny "PRZYSTAŃ" na ulicy Krańcowej 10 w Poznaniu, który jest miejscem stałego pobytu dla kilkudziesięciu bezdomnych. W naszej codziennej pracy staramy się zapewnić nie tylko dach nad głową i jedzenie, ale także wsparcie psychiczne i duchowe, pomagając bezdomnym w uporządkowaniu swojego życia i rozpoczęciu w nim nowego, lepszego rozdziału.