Fundacja Ofiaruj Serce

Fundacja Ofiaruj Serce

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Chorzów, śląskie

Naszym celem jest szeroko pojęta działalność dobroczynna i charytatywna. Fundacja Ofiaruj Serce, została powołana, aby wspierać najbardziej potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób, które poprzez różne sytuacje losowe znalazły się w trudnym położeniu życiowym i materialnym.

Poprzez swoje działania pomagamy w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu, często ratującego życie, jak również sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego. Wyposażamy szpitale i inne placówki medyczne.

Pozyskujemy fundusze na zakup leków, ubrań, zabawek, żywności i wielu innych artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Wspieramy również oświatę poprzez zakup wszelkiego rodzaju artykułów i pomocy szkolnych oraz prowadzimy działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dążymy do tego, aby nasi podopieczni i ich rodziny pomimo przeciwności losu mieli świadomość, że nie zostali sami w sytuacji kryzysowej.

Głęboko wierzymy, że w ich sercach na nowo zakiełkuje nadzieja…