Fundacja Pomaluj Nasz Świat

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bielsko-Biała, śląskie

Fundacja "Pomaluj Nasz Świat" to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, która pomaga dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym, a także rodzinom żyjącym w ubóstwie.

Działalność statutowa Fundacji opiera się na:

- organizowaniu imprez charytatywnych (maratony zumby, 

   turnieje sportowe, mikołajki),

- finansowaniu rehabilitacji,

- finansowaniu zakupu sprzętu medycznego,

   rehabilitacyjnego,

- finansowaniu turnusów rehabilitacyjnych,

- finansowaniu badań lekarskich, zabiegów medycznych,

   operacji zarówno w kraju jak i za granicą, 

- udzielamy wsparcia ubogim rodzinom w postaci zakupu

   wyprawek szkolnych, żywności.

Nasza Fundacja jest pozytywnie postrzegana na zewnątrz i może pochwalić się nienaganną opinią oraz klarownością wydatków. Pragniemy utrzymać ten wizerunek w kolejnych latach działalności. Jak zawsze wierzymy w Państwa pomoc i wsparcie w realizacji naszych zadań statutowych oraz planów.