IDEMIA POLAND RnD Sp. z o.o.

Publiczne darowizny
7 576 zł
Wsparte cele
6
Zebrane środki
169 235,22 zł
IDEMIA POLAND RnD Sp. z o.o.