Ipopanda na rzecz Stowarzyszenia mali bracia Ubogich

Pomóż naszej IPOPANDZIE zebrać pieniądze dla Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

O Stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce.

Głowną misją jest dotarcie do osób najbardziej potrzebujących, do tych, dla których największą bolączką jest samotność. Wolontariusze Stowarzyszenia to nie tylko pomocnicy osób starszych, ale przede wszystkim ich przyjaciele. Odwiedzają osoby mieszkające samotnie, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. Towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery, do teatru, na wystawy. Organizują krótkie wycieczki za miasto.
We wszystkich swoich działaniach wolontariusze i pracownicy małych braci Ubogich kierują się mottem: „kwiaty przed chlebem”. Ta dewiza podkreśla znaczenie tworzenia relacji opartych na przyjaźni i empatii pomiędzy wolontariuszem a podopiecznym.

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
100%
1 509 zł Wsparło 21 osób CEL: 1 500 ZŁ