Łazienka dla Żurawinki

Żurawinka
Zbiórka zakończona

Łazienka dla Żurawinki

Cel zbiórki:

Zebranie środków na modernizację łazienki w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym "ŻURAWINKA" dla dorosłych osób z mózgowym porażeniem dziecięcy

Zgłaszający zbiórkę: ŻURAWINKA
Żurawinka
Poznań
Rozpoczęcie: 9 Lutego 2022
Zakończenie: 30 Kwietnia 2022

Opis zbiórki

Pomóż nam pomagać w ludzkich warunkach. Czynności higieniczne dorosłych osób ze znaczną niepełnosprawnością wymagają ogromnego wysiłku ze strony opiekunów i profesjonalnie zaprojektowanej przestrzeni, uwzględniającej potrzeby podopiecznych. Niestety, remont wiąże się z bardzo dużym wydatkiem, którego nie jesteśmy w stanie samodzielnie podjąć, dlatego prosimy o pomoc!

Żurawinka

Podopieczni Dziennego Ośrodka Terapeutycznego "Żurawinka" to dorośli ludzie niezdolni do samodzielnej egzystencji, którzy we wszystkich czynnościach życiowych (picie, jedzenie, toaleta) potrzebują pomocy drugiej osoby. Część z nich korzysta z pieluch lub cewników. Każdy z jest w inny sposób niesprawny ruchowo i ma inne napięcie mięśniowe. Część, z powodu ogromnej spastyki, może używać tylko jednej ręki lub nie może w ogóle wyprostować, lub zgiąć obu rąk.

Siedem na 18 osób używa wózków inwalidzkich, z których każdy ma inną wysokość i rodzaj siedziska. Aktualnie większość podopiecznych nie może w łazience nawet dosięgnąć umywalki i kranu. Konieczne jest więc zamontowanie umywalki, której wysokość będzie regulowana. Do czynności wymiany pieluchy potrzebny jest przewijak, którego wysokość będzie można dostosowywać indywidualnie do każdej przewijanej osoby. Natomiast w sytuacji konieczności mycia, któregokolwiek ze sprawniejszych podopiecznych, niezbędny jest niski brodzik z natryskiem.

Obecnie, w takich sytuacjach, kadra ośrodka korzysta z miski lub plastikowej wanienki, ponieważ po demontażu uszkodzonej wanny, nie ma w łazience innej możliwości. W pomieszczeniu nie ma też żadnych uchwytów i poręczy, które będą pomocne przy korzystaniu z natrysku i sedesu. W związku z montażem nowych urządzeń łazienka będzie również wymagała przeprowadzenia prac remontowych.

Obserwuj ważne zbiórki