Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego WSPÓLNY DOM

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego WSPÓLNY DOM

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wilga, mazowieckie

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny Dom" prowadzi Ośrodek Socjoterapeutyczny „Wspólny Dom”, który jest placówką o charakterze terapeutyczno-profilaktycznym dla młodzieży w wieku 13-18 lat

Do naszej placówki trafiają młodzi ludzie z grupy wysokiego ryzyka, z zaburzeniami zachowań, z rodzin niewydolnych wychowawczo, eksperymentujących z alkoholem i narkotykami, z domów dziecka, wiosek dziecięcych i placówek resocjalizacyjnych. Pobyt w Ośrodku opiera się na całkowitej dobrowolności, co ma wyraźny wpływ na przebieg terapii i jej efekty.

Obecnie przebywa u nas 38 dzieci. Trafiają one do nas z problemami, z którymi sobie nie radzą, sprawiając trudności rodzicom i opiekunom poprzez wagarowanie czy ucieczki z domów.
W Ośrodku każde dziecko objęte jest terapią indywidualną. Eliminuje ona destruktywne zachowania i konflikty wewnętrzne, powodując wzrost samoświadomości oraz wspomagając rozwój osobowości. Obejmuje ona także program życia i rozwoju każdego dziecka. Oprócz terapii indywidualnej każde dziecko uczestniczy w grupie socjoterapeutycznej. Jest to forma leczenia zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania w toku spotkań grupowych.

Do chwili obecnej z naszej pomocy skorzystało ponad 1300 dzieci z terenu całej Polski. Udało nam się też zorganizować wypoczynek letni dla ponad 2000 dzieci i przeszkolić w zakresie praw i wolności człowieka ok. 2000 dzieci i nauczycieli. Od kilkunastu lat prowadzimy staże dla studentów i absolwentów uczelni wyższych. Jesteśmy małą organizacją, zrzeszającą nieco ponad 20 osób. Głównym kierunkiem naszych działań jest praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania.