Katarzyna Minczykowska-Targowska

Publiczne darowizny
200 zł
Wsparte cele
9
Zebrane środki
2 320 zł
Katarzyna Minczykowska-Targowska