Katarzyna Minczykowska-Targowska

Publiczne darowizny
230 zł
Wsparte cele
10
Zebrane środki
2 320 zł
Katarzyna Minczykowska-Targowska