Katarzyna Minczykowska-Targowska

Publiczne darowizny
410 zł
Wsparte cele
16
Zebrane środki
2 320 zł
Katarzyna Minczykowska-Targowska