Katarzyna Minczykowska-Targowska

Publiczne darowizny
290 zł
Wsparte cele
12
Zebrane środki
2 320 zł
Katarzyna Minczykowska-Targowska