Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

typ Szpital

lokalizacja Opole, opolskie

Misja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu:

"Nie szkodzić, lecz działać dla dobra chorego".

Jesteśmy jednostką diagnostyczno-leczniczą oraz konsultacyjną dla pacjentów z całego kraju. Udzielamy świadczeń zdrowotnych w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych, oraz promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych metod leczenia. Posiadamy nowoczesną i ciągle odnawianą bazę sprzętową, co jest bardzo ważnym elementem hospitalizacji. Jednocześnie nieustannie dążymy do podnoszenia kwalifikacji przez naszą kadrę medyczną, co stwarza duże poczucie bezpieczeństwa u leczonych przez nas pacjentów. Dysponujemy całodobowym lądowiskiem dla helikopterów medycznych.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym działa również Centrum Urazowe. Od czerwca 2017 r. jesteśmy szpitalem klinicznym, stanowiącym bazę dydaktyczną dla studentów medycyny. Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług zdrowotnych j est przyznanie w 2009 r., 2013 r. i 2017 r. akredytacji przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz otrzymanie i kontynuacja od 11 stycznia 2007 r. certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania.