Samobójstwo ma różne twarze. Nie pozwólmy im przegrać tej walki...

Fundacja Zobacz... Jestem

Samobójstwo ma różne twarze. Nie pozwólmy im przegrać tej walki...

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0221499
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz
Cel zbiórki:

Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym

Zgłaszający zbiórkę: Fundacja Zobacz...JESTEM
Fundacja Zobacz... Jestem
Rozpoczęcie: 8 Września 2023
Zakończenie: 8 Grudnia 2023

Opis zbiórki

Zuza nie wierzy już w to że może wyzdrowieć. Mało ma wspomnień siebie zdrowej. Od 10tego roku życia choruje na anoreksję.

Ma za sobą 5 hospitalizacji i 7 prób samobójczych…

Anoreksja to nie tylko wyłącznie pragnienie bycia szczupłym i pasującym do kanonów piękna.

Anoreksja to bardzo poważna choroba której częstość występowania w Polsce u dziewcząt poniżej 18 roku życia wynosi 0,8‑1,8% .

W trakcie trwania choroby występują stopniowe obniżanie się i zmienność nastroju, a także zaburzenia depresyjne.  

Fundacja Zobacz... Jestem
37%  dziewcząt chorujących na zaburzenia odżywiania się  dokonuje samookaleczeń.

Do najczęstszych aktów bezpośredniej autodestrukcji należą różne formy okaleczania skóry i utrudnianie  gojenia się ran.  

Anoreksja jest obarczona największym ryzykiem śmierci spośród wszystkich zaburzeń psychicznych

Wskaźnik umieralności dla anoreksji  wynosi 5,86  dla bulimii – 1,9%


Główną przyczyną zgonów chorych na anoreksję psychiczną są samobójstwa oraz powikłania somatyczne.

O skali zagrożenia anoreksją na świecie może świadczyć fakt, że w Stanach Zjednoczonych liczbę chorych  szacuje się na 8 mln, z tego 90% przypadków stanowią dziewczęta.

25% osób chorujących na anoreksję, podjęło próbę samobójczą a  78 % z nich chciało, by próby zakończyły się śmiercią.

Samobójstwo ma różne twarze.

Fundacja Zobacz…JESTEM od 10 lat prowadzi bezpłatna grupę wsparcia dla rodziców dzieci chorujących na zaburzenia odżywania się a od 6 bezpłatna grupę wsparcia dla rodziców dzieci chorujących na depresje, okaleczających się i mających myśli samobójcze.

Prowadzimy bezpłatną grupę terapeutyczną dla młodzieży, wsparcie psychologiczne. Uczymy i wspieramy specjalistów. Pomóż nam pomagać takim Zuziom.

Przekaż nam darowiznę, zostań naszym wolontariuszem, podziel się z nami swoją wiedzą.

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0221499
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki