Aleksandra Jaroszewska

Publiczne darowizny
2 366,95 zł
Wsparte cele
297
Zebrane środki
116 667,06 zł
Aleksandra Jaroszewska