Fundacja Sedeka

Fundacja Sedeka

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Misją Fundacji jest pomoc potrzebującym. Wspiera osoby chore, starsze, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym, dotknięte przez los. Angażuje się we współpracę z firmami i organizacjami realizującymi projekty CSR (biznes odpowiedzialny społecznie). Każdy, kto potrzebuje pomocy lub chce pomagać innym może otworzyć w Fundacji indywidualne subkonto, które funkcjonować będzie pod nazwą „Grupa OPP”.

W ramach działalności Grupy OPP możliwa jest realizacja własnych celów pożytku publicznego, prowadzenie działalności charytatywnej, organizowanie zbiórek na leczenie, rehabilitację i sprzęt medyczny, wspieranie przedsiębiorczości, kultury, sztuki, edukacji czy ekologii.
Z roku na rok do Fundacji przybywa podopiecznych. Do utworzenia subkonta zapraszamy osoby potrzebujące pomocy z całej Polski.

Fundacja, poprzez organizowanie różnorodnych zajęć i warsztatów, aktywnie wspiera proces usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych. Dba o aktywność, sprawność i zdrowie seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im bezpłatne uczestnictwo w zajęciach grupowych takich jak: zajęcia ruchowe, język angielski, trening werbalno-pamięciowy i fitness.

Fundacja nie pobiera opłat za zakładanie i prowadzenie subkont ani żadnych prowizji.