Gdy życie ogarnia ciemność - Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Jest to dzień, kiedy warto uświadomić sobie, że depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie. Jest też jedną z głównych przyczyn samobójstw.

“Mimo wspaniałych osiągnięć naukowo technicznych i znacznej poprawy warunków życia nie można naszego stulecia nazwać radosnym; prawdziwa radość życia jest w nim zjawiskiem coraz rzadszym, a smutek coraz bardziej powszechnym” - napisał w 1974 roku jeden z najwybitniejszych polskich psychiatrów — prof. Antonii Kępiński.

Depresja nie jest jednak wynalazkiem XX wieku i efektem ubocznym współczesnej cywilizacji. Ta choroba towarzyszyła człowiekowi od zawsze. Opisy depresji można znaleźć w Starym Testamencie – klasyczne objawy depresji zdradzał król Saul, opętany przez „złego ducha” i popełniający samobójstwo. Przykład człowieka dotkniętego rozpaczą i depresją zawiera również opis wyznań Joba. Autorem najstarszego opisu medycznego depresji jest Hipokrates – „ojciec medycyny” żyjący w starożytnej Grecji w IV wieku p.n.e.

Usłyszeć krzyk - kto choruje na depresję?

Według danych WHO depresja dotyka około ponad 350 mln ludzi na całym świecie i jest najpowszechniej występującym zaburzeniem psychicznym. Choroba wciąga w głębię koszmarnej samotności. Rozbija na kawałki poczucie własnej wartości, zabiera siły do odczuwania radości, podpala poczucie winy, beznadziejności, powoduje uczucie bezsensu istnienia, a z czasem myśli samobójcze.

Cierpiący na depresję potrzebują pomocy

Z tej pułapki nie da się uciec bez pomocy innych. Osoby cierpiące na depresję potrzebują wsparcia.

Czasami może to być jeden telefon, jedna rozmowa - z pozoru tak niewiele, a może uratować czyjeś życie. Dlatego tak ważną rolę odgrywają Telefony Zaufania. Tam anonimowo, bez wstydu można uzyskać “pierwszą pomoc” od osób, które doskonale wiedzą, z jakimi problemami zmaga się osoba po drugiej stronie telefonu.

Czasami taka rozmowa jest początkiem ucieczki z choroby przy wsparciu terapeutów, psychologów, psychiatrów, jaką można uzyskać w organizacjach wspierających osoby z depresją.

Ratunek dla chorych na depresję niosą organizacje wyspecjalizowane w pomocy dzieciom, np. Fundacja Słonie na Balkonie oraz wspierające ośrodki leczenia klinicznego np. Światło dla Życia.

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Jest to dzień, kiedy warto uświadomić sobie, że depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć czy zarobki.

Rozejrzyj się dookoła - może w Twoim otoczeniu są osoby, które potrzebują wsparcia. Najcenniejsze, co możesz im dać, to zrozumienie i wsparcie.