Lokalizacja

 • Cała Polska
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
Fundacja Siepomaga
Fundacja Siepomaga

Ukraino, nie zostawimy Cię w potrzebie!

Konflikt w Ukrainie to niewyobrażalne cierpienie tysięcy niewinnych ludzi. Jest wojna... Ze szczególnym niepokojem patrzyliśmy na wschód Ukrainy i na to, co lada moment może spotkać niewinne osoby, mieszkające na terenach zagrożonych konfliktem zbrojnym - wtedy ledwie tysiąc kilometrów od Polski. Niestety, doszło do najgorszego. Są bomby, ogień, karabiny i ofiary. I tych ofiar będzie coraz więcej. Czołg nigdy nie był symbolem pokoju. Nie potrafimy przewidzieć, co się wydarzy w najbliższych dniach, scenariusze jednak nie są optymistyczne, a ludziom trzeba pomóc. Konflikty zbrojne wywoływane w gabinetach na najwyższych szczeblach władzy w największym stopniu dotykają tych najmniejszych i najbardziej bezbronnych - ludność cywilną, kobiety, dzieci, osoby starsze.  Ten na wschodzie Ukrainy trwa nieprzerwanie od 2014 roku, jednak wydarzenia z ostatnich dni pokazują, że wojenna zawierucha posunęła się za daleko. Chcielibyśmy mieć tę moc, by móc powiedzieć stop. Możemy jednak działać i robić to, na czym znamy się najlepiej. Nieść pomoc tam, gdzie pojawia się cierpienie.  Ta zbiórka powstała, by móc zebrać środki w formie funduszu pomocy ofiarom wojny. Zakres pomocy będzie uzależniony od rozwoju konfliktu w Ukrainie i dostosowany do potrzeb. Monitorujemy sytuację, będziemy w stałym kontakcie ze organizacjami pomocowymi działającymi na rzecz Ukrainy, które zgłoszą się do nas z prośbą o wsparcie. Każda godzina to nowe informacje, wszystko zmienia się dynamicznie. Dziękujemy wszystkim, którzy nie pozostają obojętni na krzywdę drugiego człowieka.  #SiepomagaUkrainie Jeżeli możesz i chcesz się do nas przyłączyć... zróbmy to razem! Jeśli pomóc nie możesz, wspieraj nas dobrą myślą i trzymaj kciuki. Wojna jest ogromnym dramatem. Trzymajmy się razem z naszymi sąsiadami. *Zbiórka jest prowadzona przez Fundację Siepomaga, która jako Organizacja Pożytku Publicznego może szybko finansowo wesprzeć organizacje pomocowe działające na rzecz wsparcia Ukrainy.  Całość kwoty przekazana zostanie na pomoc ofiarom konfliktu w Ukrainie Twoja organizacja wspierająca działania na rzecz Ukrainy potrzebuje wsparcia?       Napisz do nas: ukraina@siepomaga.pl Możesz pomóc, biorąc udział w LICYTACJACH Zbiórkę wspiera: --- 🇺🇦 ❗️Україно, ми не залишимо тебе в нужді! Конфлікт в Україні – це неймовірні страждання тисяч невинних людей. Там війна... Протягом кількох днів ми з особливою занепокоєністю дивилися на схід України і на те, що може статися в будь-який момент з невинними людьми яким загрожує збройний конфлікт – ледве за тисячу кілометрів від Польщі. На жаль, найгірше настало. Є бомби, вогонь, рушниці та жертви. І цих жертв буде все більше і більше. Танк ніколи не був символом миру. Ми не можемо передбачити, що буде найближчими днями, але сценарії не оптимістичні, і людям потрібна допомога. Збройні конфлікти, що розгортаються в кабінетах на найвищих рівнях влади, найбільшою мірою зачіпають найбільш вразливих - цивільних, жінок, дітей, людей похилого віку.  Конфлікт на сході України безперервно триває з 2014 року, але події останніх днів показують, що воєнні потрясіння зайшли занадто далеко. Ми хотіли б мати таку силу, щоб мати можливість сказати стоп. Проте ми можемо діяти і робити те, що вміємо найкраще. Допомагати там, де страждають. Цей збір коштів створено з метою збору коштів у вигляді фонду допомоги постраждалим від війни. Обсяг допомоги залежатиме від розвитку конфлікту в Україні та буде пристосований до потреб. Ми стежимо за ситуацією i будемо на зв’язку з усіма організаціями які допомагають Україні i звернуться до нас із проханням про підтримку.  Висловлюємо подяку всім, кому не байдужа доля інших людей. #SiepomagaUkrainie Якщо ви можете і хочете приєднатися до нас… давайте зробимо це разом! Якщо ви не можете допомогти, підтримайте нас хорошими думками і тримайте кулачки. Війна – це велика драма. Давайте триматися разом із нашими сусідами. * Збір коштів здійснюється Фондом Siepomaga, який, як громадська організація, може швидко фінансово підтримати організації, що працюють на підтримку України. Вся сума буде передана на допомогу постраждалим від конфлікту в Україні. Ваша організація, яка підтримує біженців з України, потребує підтримки? Напишіть нам: ukraina@siepomaga.pl     O zbiórce w mediach: msn.pl finanse.wp.pl  wirtualnemedia.pl rmfmaxxx.pl rmf.fm noizz.pl 

59 307 193 zł
Polska Akcja Humanitarna
Polska Akcja Humanitarna

UKRAINA // Pomóżmy ludziom w strefie konfliktu

Wobec wzrostu napięcia i spodziewanej eskalacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie rozpoczynamy zbiórkę pieniędzy na zaopatrzenie w żywność i artykuły higieniczne najbardziej zagrożonych wojną mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego. Wojna w Ukrainie nigdy się nie skończyła i trwa nieprzerwanie od 2014 roku, jednak najbliższe tygodnie mogą okazać się krytyczne dla 5 milionów osób mieszkających wzdłuż długiej na 420 km linii frontu. Blisko 3 miliony z nich potrzebują pomocy humanitarnej. W dużej części są to schorowane, samotne kobiety w podeszłym wieku, które nie chciały lub nie mogły opuścić domów. Szczególnego wsparcia potrzebują też dzieci i dorośli, którzy ucierpieli na skutek wybuchu min lądowych. Polska Akcja Humanitarna jest obecna na miejscu od początku konfliktu. Obecnie skupiamy się na zapewnieniu wsparcia na wypadek zaognienia konfliktu, ponieważ osoby, którym pomagamy, znajdą się w niebezpieczeństwie. Prawdopodobnie nie będą miały szansy ani uciec, ani zaopatrzyć się w żywność. Pomóżmy im przetrwać ten najtrudniejszy czas!  Przekazana jednorazowo pomoc wystarczy na 3 zimowe miesiące. W jej skład wchodzą: - zestaw żywnościowy (m.in. ryż, mąka, makaron, puszkowane ryby i mięso, olej, herbata, cukier): 570 zł  - zestaw artykułów higienicznych: 130 zł - paczka pieluch dla dorosłych: 50 zł

33 621 284 zł
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

SOS DLA DZIECI UKRAINY

W wyniku trwających już blisko rok działań wojennych w Ukrainie, wywołanych przez rosyjską inwazję 24 lutego 2022 r., wielu obywateli Ukrainy nadal znajduje się w ogromnym niebezpieczeństwie. Obecna sytuacja uderza bezpośrednio również w tych najsłabszych – opuszczone i osierocone dzieci. Działania zbrojne, ataki lotnicze, bombardowania, ewakuacje i przesiedlenia oraz związane z nimi lęk, poczucie bezsilności to kolejne wstrząsające doświadczenie, z którym przyszło im się mierzyć. JAK POMAGAMY? Reagując na tragiczną sytuację rodzin zastępczych z Ukrainy w pierwszych tygodniach wojny, do naszych programów w Kraśniku, Siedlcach, Lublinie i Biłgoraju przyjęliśmy  ukraińskie dzieci i ich opiekunów z pieczy zastępczej, z placówek prowadzonych przed wojną w środkowej i wschodniej części kraju przez SOS Ukraina. Rok po wybuchu wojny, 166 osób, w tym 124 dzieci, nie ma możliwości powrotu do swojej ojczyzny i dalej przebywa w naszych programach. Można powiedzieć, że w naszym Stowarzyszeniu mamy od blisko roku dwie dodatkowe Wioski dzieci, rozlokowane we wszystkich programach. Nasi eksperci i wychowawcy we współpracy z zespołem SOS Ukraina wspierają je na co dzień, zapewniając oprócz bezpiecznego dachu nad głową i wyżywienia, również opiekę lekarską, wsparcie psychologiczne i prawne oraz organizując zajęcia dodatkowe, w tym wypoczynek letni i zimowy oraz wycieczki. Wszystkie ukraińskie dzieci uczęszczają do pobliskich szkół.  Dodatkowo, w listopadzie 2022 r. – dzięki wsparciu naszych darczyńców - otworzyliśmy w Lublinie Dom dla Dzieci z Ukrainy, które uciekły przed wojną. W tej chwili mieszkają w nim dwie 12-osobowe rodziny zastępcze z Ukrainy i jedna Mama SOS z dwójką dzieci. Łącznie 27 osób. Dom docelowo przygotowany jest na przyjęcie 41 osób. Wcześniejsze działania: SOS Polska zaangażowało się w pomoc ukraińskim uchodźcom przybywającym do Polski od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W pierwszym okresie wojny pomogliśmy ponad 120 rodzicom zastępczym z dziećmi ewakuowanymi z Dniepropietrowska, Mariupola i innych regionów Wschodniej i Centralnej Ukrainy w przyjeździe do Polski oraz w dalszej relokacji do Czech i Niemiec. Dodatkowo, w ramach skoordynowanych działań partnerskich z organizacjami pozarządowymi wchodzącymi w skład Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz naszej siostrzanej organizacji SOS Wioski Dziecięce Ukraina, która po wybuchu wojny znalazła tymczasową siedzibę w Warszawie, pomogliśmy blisko 150 osobom z rodzin zastępczych w znalezieniu odpowiednich mieszkań na terenie Polski, dostosowanych do ich potrzeb oraz w dostępie do specjalistycznej opieki medycznej. Ponad 200 innym osobom z rodzin zastępczych z Ukrainy udzieliliśmy wsparcia prawnego, zapewniając również bezpośrednią pomoc materialną (m.in. zakup artykułów pierwszej potrzeby, lekarstw, zabawek, laptopów, sprzętu sportowego) oraz pomagając w zapisach ukraińskich dzieci do polskich szkół. W trakcie wakacji zorganizowaliśmy letni wypoczynek dla blisko setki ukraińskich dzieci. Działania systemowe: W ramach doraźnej pomocy bezpośredniej, skierowanej głównie do ukraińskich rodzin zastępczych, wdrożyliśmy w czerwcu 2022 r. specjalny program pomocy w formie bonów towarowych (wzorowany na schemacie krótkookresowej pomocy realizowanej m.in. przez UNHCR w kryzysach humanitarnych - tzw. CVA Cash and Voucher Assistance). Oprócz rodzin zastępczych, program objął również ukraińskie rodziny z dziećmi ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami oraz samotne matki z więcej niż trójką dzieci w trudnej sytuacji materialnej.  Bony Sodexo o wartości 450 zł na każdego członka rodziny były dystrybuowane przez 3 kolejne miesiące za pośrednictwem sieci organizacji partnerskich zrzeszonych w Polskiej Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz bezpośrednio przez SOS Polska. Program CVA umożliwił ukraińskim rodzinom rozsianym po całej Polsce zakup niezbędnych artykułów (m.in. żywności, leków, odzieży, sprzętu AGD, RTV, zabawek, mebli itp.) w ponad sześćdziesięciu tysiącach sklepów na terenie kraju. Do końca grudnia 2022 r. w ramach naszego projektu przekazaliśmy 4335 bonów Sodexo grupie 1445 beneficjentów, w tym 1011 dzieciom. Program CVA chcemy kontynuować również w 2023 roku. Centra Specjalistyczne SOS: W ramach działań długofalowych w odpowiedzi na pomoc dzieciom z Ukrainy tworzymy sieć Centrów Specjalistycznych SOS, w których ukraińskie dzieci po doświadczeniach wojennych i polskie dzieci z opieki zastępczej otrzymają pomoc psychologiczną, logopedyczną, terapię sensoryczną.  Centra Specjalistyczne  SOS to wyjątkowe miejsca, gdzie zarówno dzieci z ukraińskich rodzin doświadczonych wojną, jak i z polskich i ukraińskich rodzin zastępczych, borykające się z różnego typu problemami w funkcjonowaniu, wynikającymi z traumatycznych doświadczeń  i z zaburzeń neurorozwojowych, mogą otrzymać kompleksową, bezpłatną pomoc. Ukraińscy i polscy specjaliści będą im  pomagać z troską i empatią, aby mogły uporać się z trudnościami, odbudować poczucie bezpieczeństwa i odzyskać radość dzieciństwa. Program rozwoju Centrów Specjalistycznych SOS otwartych na dzieci z rodzin uchodźczych jest autorskim projektem Stowarzyszenia, bazującym na wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi oraz zasobach organizacji.

4 990 564 zł
Fundacja Daj Herbatę
Fundacja Daj Herbatę

Nakarm potrzebujących w MARCU

Kochani, Bardzo dziękujemy za wsparcie zbiórki na jedzenie w lutym i prosimy ponownie o pomoc, tym razem na organizację naszych poniedziałkowych wydawek w MARCU. Nasze wydawki pozwalają przetrwać najtrudniejszy czas tym, którzy są najsłabsi. Osobom w kryzysie bezdomności, seniorom, osobom ubogim.Gorący posiłek i paczka na wynos z jedzeniem to rzeczy, które pozwalają przeżyć.  Każdy taki poniedziałek to dla nas wydatek ok. 6000 zł.  Skąd taka kwota?Jednorazowo wydajemy (średnio) od 400 do 470 posiłków i paczek żywnościowych w zależności od tego ile osób przyjdzie. Zdarza się, że przychodzi - tak jak w pierwszy poniedziałek lutego - ponad 500 osób. Ale średnią możemy przyjąć: 450 (jeśli przychodzi mniej osób, są dokładki. Jeśli więcej, wydajemy mniejsze porcje, żeby dla wszystkich wystarczyło). To łącznie ok. 1600-1800 posiłków i paczek na wynos miesięcznie. Nasze poniedziałkowe koszty: Posiłek: 5złx450 = 2250złPaczka na wynos (konserwy, batony, pieczywo) od 6 do 10złx450=2700zł-4500złNaczynia, sztućce, torebki do pakowania itp.: ok. 350-400złKawa/herbata: ok. 40-50zł Razem: ok. 6000zł Miesięcznie potrzebujemy więc  ok. 25 000 złotych, aby mieć pewność, że wszyscy, którzy przyjdą po pomoc żywnościową, otrzymają ją.  Potrzeby niestety nie maleją, wciąż zgłasza się do nas coraz więcej osób, podczas gdy nawet obecnym potrzebującym musimy czasem odmawiać dokładki, czy podwójnej porcji sosu do obiadu...  Robimy co możemy, by zapewnić ciepły posiłek wszystkim potrzebującym, a Wasza dotychczasowa pomoc pokazuje nam, że możemy naprawdę wiele! Dziękujemy za każdą wpłaconą kwotę na poprzednich zbiórkach  i prosimy - nie zatrzymujmy się z pomocą, każda złotówka przekłada się na realną pomoc ludziom! Dziękujemy za każdą wpłatę! Działamy dalej!

13 852,00 zł ( 52,08% )
Brakuje: 12 744,00 zł
Fundacja Nasz Śląsk
Fundacja Nasz Śląsk

ZŁOMBOL 2024 = THE REAL GAMBLE

ZŁOMBOL to cykliczna impreza charytatywna, która od 18 lat wspiera dzieci z domów dziecka. Organizatorzy i uczestnicy rajdu podkreślają, że łączy ich miłość do starych samochodów oraz olbrzymia chęć pomagania.  Podczas 17 edycji ZŁOMBOL odwiedził wiele krajów w Europie i zebrał ponad 15 milionów złotych! To nie tylko liczba, to opowieść o wspólnej sile, empatii i trosce o tych, którzy potrzebują wsparcia najbardziej.  To historia ludzi, którzy postanowili działać dla dobra innych. Każda złotówka, każda godzina poświęcona tej sprawie, to część fundamentu budującego szansę na lepsze życie dla dzieci. Tegoroczny rajd będzie inny niż większość znanych Wam edycji. ZŁOMBOL 2024 to prawdziwa wyprawa dla najbardziej wytrwałych entuzjastów.  Co, gdzie i kiedy:Trasa prowadzi z Chorzowa do Atlantic Road w Norwegii.Start: 29.06.2024  - Stadion Śląski, Chorzów, PolskaMeta: 03.07.2024 - Atlantic Road, Norwegia Cel wyprawy:Impreza ma charakter w 100% charytatywny. Cel od lat jest niezmienny. ZŁOMBOL 2024 kolejny raz wspiera dzieciaki z domów dziecka w całej Polsce!100% zebranej kwoty przeznaczona zostanie na:👉pomoc psychologiczną dla dzieci ( terapie indywidualne, terapie grupowe, superwizje dla wychowawców, mieszkanie usamodzielniające itp.); 👉dofinansowanie wyjazdów dla wychowanków domów dziecka (wycieczki, obozy, kolonie, ferie, wyjazdy klubowe);👉spełnianie dziecięcych marzeń  (kurs prawa jazdy, kurs językowy, sprzęt sportowy, prenumeraty ukochanej gazety, prezent z okazji ważnego wydarzenia). Zasady udziału:1. Aby wystartować potrzebujesz pojazdu produkowanego i projektowanego w dawnym bloku wschodnim. Dopuszczone są pojazdy osobowe, ciężarowe, autobusy, motocykle i motorynki. 2. Zbierz swój team, wyślij zgłoszenie.3. Załóż SKARBONKĘ pod kampanią. ! Aby wyruszyć w trasę, musisz uzbierać środki dla dzieci z domów dziecka ! Kwota, którą musisz uzbierać w ramach SKARBONKI to:- min. 2.800 zł dla ekip wyruszających samochodem,- min. 800 zł dla motocykli,- oraz min. 6.000 zł dla ekip poruszających się autobusami. Zgłoszenia przyjmowane są do 29.05.2024.  Nie bierzesz udziału w rajdzie, ale chcesz pomóc?Załóż SKARBONKĘ, wspieraj i promuj naszą zbiórkę. Pamiętaj wszystko co robimy, robimy dla dzieciaków! Dołącz do NAS!  #jedziemyzpomocąRazem Mamy Wielką MOC! Będzie extremalnie!Będą zatarte silniki!Będzie wielki wyczyn!Nie będzie pomocy!Będzie wielka przygoda!Złombol – the real gamble! Regulamin ZŁOMBOL 2024 Zobacz film z 17 edycji ZŁOMBOL

68 582 zł
Fundacja UNAWEZA
6 dni do końca
Fundacja UNAWEZA

Piekło Nigerii. Ratujmy dzieci umierające na ulicach...

Nigeria. Tutaj dzieci są oskarżane o czary i bezdusznie wyrzucane na ulice. Pozostawione na śmierć głodową, gwałcone lub brutalnie zabijane...W Nigerii wiara w magię stanowi nieodłączną część życia. Tak tłumaczy się wszelkie nieszczęścia i wypadki. Dla żyjących w ubóstwie i pozbawionych szansy na edukację taka wymówka to też pretekst, żeby pozbyć się z domu kolejnej osoby do wyżywienia.Wyobrażasz sobie tak wysoki poziom ubóstwa i wiary w przesądy, by podjąć się tak brutalnych kroków? Nigeria to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie. Kraj, w którym od dekad panuje korupcja, wewnętrzne konflikty i w którym każdego dnia łamane są prawa człowieka. Każdego roku 15.000 dzieci jest oskarżanych o czary! Są bite, torturowane, zatruwane podczas „egzorcyzmów”, często też gwałcone, żeby przyznać się do tego, że są wiedźmami. Są mordowane maczetami lub wyrzucane na ulice i tam zostawiane na pewną śmierć. ❗️EDUKACJA JEST NAJWAŻNIEJSZĄ BRONIĄ W WALCE Z PRZESĄDAMI❗️Ty też możesz być częścią zmiany. fot. Land of Hope : nja Ringgren Lovén Anja Ringgren Lovén bohaterka nowego sezonu programu „Kobieta na krańcu świata” od lat ratuje nigeryjskie dzieci i edukuje lokalne społeczności. Środki zebrane dzięki tej zbiórce wesprą jej organizację LAND OF HOPE, miejsce, w którym mieszka nadzieja.Zbieramy środki na:➡️ pomoc w utrzymaniu ośrodka Land of Hope Center;➡️ finansowe wsparcie edukacji uratowanych dzieci;➡️ zakup mundurków i jedzenia;➡️ dostęp do opieki zdrowotnej;➡️ pensje dla lokalnych nauczycieli i pracowników.LAND OF HOPE daje nowe życie dzieciom, które przeszły prawdziwe piekło. Ty też możesz pomóc. Liczy się każdy gest! fot. Land of Hope : nja Ringgren Lovén Razem chcemy stworzyć świat pełen nadziei. Wspólnie możemy uczynić go choć trochę piękniejszym... Dołącz do nas!

80 000,00 zł ( 100% )
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Sport jednoczy! Pomóż nam w realizacji marzeń dzieci w Afryce!

Choć potrzeba dwóch bramek, teraz gramy do jednej! Na murawie stają Caritas Archidiecezji Krakowskiej i dobrzy ludzie, dla których sport to nie tylko wysiłek fizyczny, ale również relacje, samorozwój i najlepsza zabawa. Chcemy uzbierać 50 tys. zł na wymarzone boisko dla tanzańskiej młodzieży z Tatwe. Chcemy zebrać fundusze na budowę nowoczesnego boiska sportowego, które stanie się centrum sportowej aktywności dla lokalnej społeczności w tanzańskiej parafii w Tatwe. Boisko to nie tylko miejsce do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, ale również przestrzeń edukacyjna, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty. Sport ma niesamowitą moc jednoczenia społeczności, rozwijania charakteru i promowania zdrowego stylu życia. Boisko sportowe będzie miejscem, gdzie każdy będzie mógł odnaleźć swoją pasję i rozwijać się zarówno sportowo, jak i osobowo. Parafia Tatwe leży nad jeziorem Wiktorii w Tanzanii. Pracuje w niej polski misjonarz ks. Krzysztof Dybał. Nie ma tam żadnego zakładu pracy, dróg asfaltowych i prądu. Mieszkańcy utrzymują się z pracy na roli uprawiając głównie kukurydzę, proso i maniok. Chcemy wybudować boisko piłkarskie dla tamtejszej młodzieży, żeby w sporcie znalazła okazję do rozwoju i integracji. Aktualnie dzieci grają na klepisku. Prawdziwe boisko byłoby spełnieniem ich marzeń. Stanowiłoby miejsce, w którym mogą spędzić czas radośnie, ale przede wszystkim BEZPIECZNIE!  Będziemy regularnie informować Was o postępach prac i wydatkach. Chcemy, abyście byli częścią tego projektu od samego początku. Każda wpłata ma ogromne znaczenie! Wasze wsparcie finansowe pomoże nam zrealizować ten ambitny projekt. Dziękujemy wszystkim, którzy już dołączyli do naszej inicjatywy oraz tym, którzy rozważają wsparcie. Razem możemy zbudować miejsce, które przyniesie radość i korzyści społeczności w Tatwe. Tworzymy przyszłość pełną sportowej pasji i pozytywnego wpływu!

3 832,00 zł ( 7,2% )
Brakuje: 49 360,00 zł
UNICEF POLSKA
Pilne!
UNICEF POLSKA

Kryzys w Strefie Gazy. Dzieci potrzebują pomocy teraz❗️

SYTUACJA W STREFIE GAZYJesteśmy poważnie zaniepokojeni eskalacją przemocy w Strefie Gazy. Setki dzieci zginęły lub zostały ranne. Szpitale są przepełnione, brakuje zaopatrzenia medycznego. Liczba ofiar wśród dzieci stale rośnie. W wyniku trwających ostrzałów dzieci i ich rodziny praktycznie straciły dostęp do żywności, wody pitnej, lekarstw i elektryczności. Wiele z nich już wcześniej polegało tylko na pomocy humanitarnej – teraz ich sytuacja jest krytyczna. Fot.© UNICEF/UNI448938/El Baba Wzywamy do natychmiastowego zawieszenia broni. Ponad milion ludzi – z czego prawie połowa to dzieci –ma opuścić swoje domy ze względu na spodziewany atak lądowy, ale nie ma bezpiecznego miejsca, do którego mogliby się udać. Sytuacja pogarsza się, a dzieci płacą za to najwyższą cenę.JESTEŚMY NA MIEJSCU Pomimo ciężkiej sytuacji, razem z partnerami zapewniamy ratującą życie pomoc humanitarną dzieciom w Strefie Gazy. Dostarczamy im niezbędne lekarstwa i zaopatrzenie medyczne dla szpitali, paliwo potrzebne do działania infrastruktury wodno-sanitarnej, środki uzdatniające wodę do picia oraz wsparcie psychologiczne i psychospołeczne. Zapewniamy wsparcie finansowe dostosowane do specjalnych potrzeb dzieci. Monitorujemy poważne naruszenia praw dziecka. Fot.© UNICEF/UNI452681/Ragaa Eskalacja przemocy powoduje, że potrzeby rosną. Dzieci i ich rodziny nie mogą dłużej czekać. Pilnie potrzebne jest nieprzerwane wsparcie medyczne i dostarczanie żywności, czystej wody pitnej, paliwa.Pomóż nam zapewnić natychmiastową pomoc dzieciom w Strefie Gazy i Palestynie.

228 393 zł
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Ukraina potrzebuje Twojej pomocy!

Wojna u naszych wschodnich sąsiadów trwa już drugi miesiąc i nic nie zapowiada, żeby miała się szybko zakończyć. Ogromne cierpienie niewinnych ludzi nie pozwala spokojnie zasnąć. Szczególnie kiedy pomyśli się, że to wszystko dzieje się tak blisko... Od początku rosyjskiej inwazji Ukrainę opuściło ponad 4,2 miliona uchodźców, a co drugie dziecko zmuszone było porzucić swój dom. Tysiące cywilów zostało zamordowanych w zbrodniach, których kraj nie doświadczył od II wojny światowej. W obliczu zniszczeń, skala potrzebnej pomocy przekracza granice wyobraźni… czas działać już teraz. Dlatego prosimy Cię o wsparcie! Twoja darowizna zostanie przeznaczona na humanitarną pomoc w Ukrainie. Środki przeznaczymy na długoterminową żywność, leki, środki higieny osobistej, sprzęt potrzebny do ewakuacji i ochrony cywilów oraz ich psychologiczne wsparcie. Wesprzemy również zwierzęta, które w wyniku wojny pozbawione są odpowiedniego wyżywienia i opieki medycznej. Ściśle współpracujemy z dziennikarzami i osobami kontaktowymi działającymi w strefie objętej działaniami wojennymi, którzy pomagają nam zidentyfikować miejscowe potrzeby i gwarantują, że konwoje, które zorganizujemy przyniosą starannie dopasowane wsparcie bezpośrednio do miejsc, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci jest polską organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Przez ponad dwadzieścia sześć lat działalności zdobyliśmy publiczne zaufanie dzięki organizacji wsparcia socjalnego i specjalistycznego dla dzieci. Działamy transparentnie i całość wpływów uzyskanych ze zbiórek przekazujemy na pomoc. --- Zajrzyj na nasz profil fb.com/serduszkodladzieci.

169 682 zł

Obserwuj ważne zbiórki