Lokalizacja

 • Cała Polska
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
Fundacja Rodzin Adopcyjnych
Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Chcemy dalej pomagać maluszkom❗ Daj nam na to szansę❗

Fundacja Rodzin Adopcyjnych istnieje od 1997 roku, a Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny prowadzi od 23 lat. Od tego czasu IOP był domem dla niemalże 1500 maluszków, niemowląt porzuconych, oddanych, niechcianych. Przyczyn jest wiele: bezdomność, bieda, alkoholizm ojcow, matek, które nie są w stanie bezpiecznie wychować swojego maleństwa. Te dzieci nie są niczemu winne. Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny jest bardzo często jedynym ratunkiem i szansą na zbudowanie przyszłości. Naszą misją jest, aby każde dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej znalazło swój dom rodzinny. Zawsze najważniejszym celem wszystkich naszych działań było i jest uchronienie małych dzieci przed umieszczeniem w domu dziecka i jak najszybsze powierzenie rodzinie. Adopcja, rodzina zastępcza, czy czasem powrót w objęcia biologicznej matki to jest dla przyszłości tych niemowląt najlepsze rozwiązanie. Staramy się je spełnić i żeby czas spędzony w IOP był dla nich okresem, w którym ani przez moment nie będą się czuły zagrożone i osamotnione. Obecnie w IOP przebywa 25 dzieci. Niektóre z nich to wcześniaki, inne mają zespół FASD, a jeszcze inne zespoły genetyczne, zespół odstawienny. Wszystkie są ofiarami traumy prenatalnej i wczesnodziecięcej i potrzebują fachowej opieki medycznej, pielęgniarskiej, terapii a nade wszystko bliskości, troskliwości, czułości i ciepła drugiej osoby. Pomaganie jest ogromnym przywilejem i radością, ale też trudną sztuką, która wymaga dużych nakładów finansowych. Od 11 lat realizujemy prowadzenie IOP we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. W ramach zawartych umów MCPS finansował zadanie, zaś Fundacja dopłacała brakującą część środków na pokrycie całkowitych kosztów utrzymania IOP w danym roku. Środki Fundacji pochodzą wyłącznie z darowizn i ze zbiórek oraz odpisów 1% (obecnie 1,5%). W latach 2020-2023 nastąpił wyraźny wzrost kosztów utrzymania IOP z powodów, które dotykają nas wszystkich (wzrost cen paliw, energii, najmu powierzchni, i innych kosztów). IOP działa nieprzerwanie, 24 godziny na dobę, pracują tam pielęgniarki, opiekunki i specjaliści - nasz wysoko wykwalifikowamy, a jednocześnie i przede wszystkim troskliwy i empatyczny zespół, wykonujący tę niezwykle ważną pracę, zasługuje na godziwe wynagrodzenie. W efekcie kwota, którą potrzebuje Fundacja na całkowite pokrycie kosztów utrzymania IOP wzrosła dwukrotnie z około 780 tys. zł w roku 2020 do 1,55 mln zł w roku 2023. W ubiegłych latach z wielkim trudem zaspokoiliśmy finansowe potrzeby Ośrodka, jednak w tym roku pomimo podejmowanych prób zbiórek, promocji i działań Ambasadorów Fundacji, nie udało się zwiększyć poziomu przychodów. Na przyszłość wnioskujemy o wyższe dotacje, ale obecnie nie jesteśmy w stanie pokryć bieżących potrzeb Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego. JESTEŚMY ZAGROŻENI JEGO ZAMKNIĘCIEM. Zwracamy się do Państwa o pilną pomoc w ratowaniu tego szczególnego miejsca, o którym więcej można przeczytać na stronie www.adopcja.org.pl/iop/ lub na FB Fundacja Rodzin Adopcjnych.Gorąco dziękujemy za każdą złotówkę, która jest niezwykłym darem serca. Możesz także zaangażować się w pomoc dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego zakładając własną skarbonkę! 

239 390,00 zł ( 45% )
Brakuje: 292 525,00 zł
Caritas Poznań
Caritas Poznań

Caritas Poznań zaprasza do Wspólnego Wigilijnego Stołu

Wigilia, to magiczny czas, kiedy dzielimy się sercem i radością. Czas, w którym każdy może znaleźć ciepło, niezależnie od życiowej sytuacji. Większości z nas wieczerza wigilijna kojarzy się z ciepłem rodzinnym i radosnym świętowaniem. Spędzamy ten czas z najbliższymi, kolędujemy i wspólnie wybieramy się na Pasterkę. Tego wieczora nikt nie chce być sam, każdy szuka obecności drugiego człowieka. Niestety nie każdemu dane jest takie świętowanie Bożego Narodzenia. Właśnie dlatego Caritas Archidiecezji Poznańskiej od wielu lat organizuje największą w Polsce Wigilię dla ubogich: bezdomnych, starszych, chorych oraz samotnych osób z Poznania i okolic na Międzynarodowych Targach Poznańskich W tym roku przygotujemy 1100 miejsc, które będą oczekiwać na przybycie naszych gości. Każdy z uczestników Wigilii będzie mile widziany i ugoszczony z sercem, zgodnie z naszą polską tradycją. Zależy nam, aby w tym wyjątkowym czasie każdy znalazł dla siebie miejsce przy wigilijnym stole i poczuł się otoczony życzliwością drugiego człowieka Przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia wymaga zaangażowania ogromnych ilości osób dobrej woli, które pomagają stworzyć to przepiękne dzieło. Wigilia nie mogłaby się odbyć, gdyby nie ogromna mobilizacja wielu grup Wolontariuszy ze szkół oraz z Centrum Wolontariatu Caritas Poznań. Ponad tysiąc uczniów oraz wolontariuszy indywidualnych na kilka dni przed Wigilią rozpoczyna prace przygotowawcze na MTP. Ustawiają stoły, nakrywają je, kroją ciasta, pakują paczki. Każdy uczestnik Wigilii nie tylko zasiądzie do stołu, przy którym będzie mógł spożyć tradycyjny posiłek, dzieląc swoją radość z innymi ludźmi, ale będzie miał także okazję przełamać się opłatkiem i złożyć życzenia. Naszym gościom towarzyszyć będą arcybiskup Stanisław Gądecki i prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Wspólna wieczerza będzie też okazją do śpiewania kolęd, a ponieważ nie wyobrażamy sobie świąt bez niespodzianek, każdy z uczestników otrzyma paczkę świąteczną wypełnioną produktami spożywczymi. Paczki będą przygotowane ze zbieranych wcześniej Tytek charytatywnych, sprzedaży Rogali świętomarcińskich i zbiórek na rzecz Wigilii. Na kilka dni przed wigilią siostry ze zgromadzeń prowadzących poznańskie jadłodajnie: Franciszkanki, Urszulanki, Albertynki i Elżbietanki, przy wsparciu osób pomagających im w tym dziele, przygotowują tradycyjne, polskie dania wigilijne, które spożywać będą goście spotkania na MTP. Przekazane przez Was środki zostaną przeznaczone na zakup części żywności potrzebnej do przygotowania posiłków wigilijnych oraz produktów do paczek. Razem z Tobą, chcemy obdarować 1100 potrzebujących osób dając im nadzieję oraz poczucie, że są kochani i wielu życzliwych ludzi troszczy się o ich los. 

131 384,00 zł ( 88,21% )
Brakuje: 17 552,00 zł
Fundacja Siepomaga
Fundacja Siepomaga

Ukraino, nie zostawimy Cię w potrzebie!

Konflikt w Ukrainie to niewyobrażalne cierpienie tysięcy niewinnych ludzi. Jest wojna... Ze szczególnym niepokojem patrzyliśmy na wschód Ukrainy i na to, co lada moment może spotkać niewinne osoby, mieszkające na terenach zagrożonych konfliktem zbrojnym - wtedy ledwie tysiąc kilometrów od Polski. Niestety, doszło do najgorszego. Są bomby, ogień, karabiny i ofiary. I tych ofiar będzie coraz więcej. Czołg nigdy nie był symbolem pokoju. Nie potrafimy przewidzieć, co się wydarzy w najbliższych dniach, scenariusze jednak nie są optymistyczne, a ludziom trzeba pomóc. Konflikty zbrojne wywoływane w gabinetach na najwyższych szczeblach władzy w największym stopniu dotykają tych najmniejszych i najbardziej bezbronnych - ludność cywilną, kobiety, dzieci, osoby starsze.  Ten na wschodzie Ukrainy trwa nieprzerwanie od 2014 roku, jednak wydarzenia z ostatnich dni pokazują, że wojenna zawierucha posunęła się za daleko. Chcielibyśmy mieć tę moc, by móc powiedzieć stop. Możemy jednak działać i robić to, na czym znamy się najlepiej. Nieść pomoc tam, gdzie pojawia się cierpienie.  Ta zbiórka powstała, by móc zebrać środki w formie funduszu pomocy ofiarom wojny. Zakres pomocy będzie uzależniony od rozwoju konfliktu w Ukrainie i dostosowany do potrzeb. Monitorujemy sytuację, będziemy w stałym kontakcie ze organizacjami pomocowymi działającymi na rzecz Ukrainy, które zgłoszą się do nas z prośbą o wsparcie. Każda godzina to nowe informacje, wszystko zmienia się dynamicznie. Dziękujemy wszystkim, którzy nie pozostają obojętni na krzywdę drugiego człowieka.  #SiepomagaUkrainie Jeżeli możesz i chcesz się do nas przyłączyć... zróbmy to razem! Jeśli pomóc nie możesz, wspieraj nas dobrą myślą i trzymaj kciuki. Wojna jest ogromnym dramatem. Trzymajmy się razem z naszymi sąsiadami. *Zbiórka jest prowadzona przez Fundację Siepomaga, która jako Organizacja Pożytku Publicznego może szybko finansowo wesprzeć organizacje pomocowe działające na rzecz wsparcia Ukrainy.  Całość kwoty przekazana zostanie na pomoc ofiarom konfliktu w Ukrainie Twoja organizacja wspierająca działania na rzecz Ukrainy potrzebuje wsparcia?       Napisz do nas: ukraina@siepomaga.pl Możesz pomóc, biorąc udział w LICYTACJACH Zbiórkę wspiera: --- 🇺🇦 ❗️Україно, ми не залишимо тебе в нужді! Конфлікт в Україні – це неймовірні страждання тисяч невинних людей. Там війна... Протягом кількох днів ми з особливою занепокоєністю дивилися на схід України і на те, що може статися в будь-який момент з невинними людьми яким загрожує збройний конфлікт – ледве за тисячу кілометрів від Польщі. На жаль, найгірше настало. Є бомби, вогонь, рушниці та жертви. І цих жертв буде все більше і більше. Танк ніколи не був символом миру. Ми не можемо передбачити, що буде найближчими днями, але сценарії не оптимістичні, і людям потрібна допомога. Збройні конфлікти, що розгортаються в кабінетах на найвищих рівнях влади, найбільшою мірою зачіпають найбільш вразливих - цивільних, жінок, дітей, людей похилого віку.  Конфлікт на сході України безперервно триває з 2014 року, але події останніх днів показують, що воєнні потрясіння зайшли занадто далеко. Ми хотіли б мати таку силу, щоб мати можливість сказати стоп. Проте ми можемо діяти і робити те, що вміємо найкраще. Допомагати там, де страждають. Цей збір коштів створено з метою збору коштів у вигляді фонду допомоги постраждалим від війни. Обсяг допомоги залежатиме від розвитку конфлікту в Україні та буде пристосований до потреб. Ми стежимо за ситуацією i будемо на зв’язку з усіма організаціями які допомагають Україні i звернуться до нас із проханням про підтримку.  Висловлюємо подяку всім, кому не байдужа доля інших людей. #SiepomagaUkrainie Якщо ви можете і хочете приєднатися до нас… давайте зробимо це разом! Якщо ви не можете допомогти, підтримайте нас хорошими думками і тримайте кулачки. Війна – це велика драма. Давайте триматися разом із нашими сусідами. * Збір коштів здійснюється Фондом Siepomaga, який, як громадська організація, може швидко фінансово підтримати організації, що працюють на підтримку України. Вся сума буде передана на допомогу постраждалим від конфлікту в Україні. Ваша організація, яка підтримує біженців з України, потребує підтримки? Напишіть нам: ukraina@siepomaga.pl     O zbiórce w mediach: msn.pl finanse.wp.pl  wirtualnemedia.pl rmfmaxxx.pl rmf.fm noizz.pl 

58 999 422 zł
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Podaruj Wigilię i napełnij serca seniorów nadzieją

Kolejne Boże Narodzenie coraz bliżej. Gdy przygotowujemy się do Świąt, zadajemy sobie wiele pytań: Jakie prezenty kupić? Jakie potrawy przygotować? Czy wszyscy zmieszczą się przy wigilijnym stole? Wielu seniorów, samotnych w Boże Narodzenie, zadaje sobie pytanie: Dlaczego jestem sam? Dlaczego jestem sama? Nieraz od naszych podopiecznych słyszymy: Może ja się nie nadaję już do ludzi? W głosie słychać ból i rezygnację. Seniorzy, próbując znaleźć odpowiedzi na dręczące pytania, często szukają winy w samych sobie. To jedna z najsmutniejszych rzeczy, jakich doświadczamy w pracy w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich. Dlatego blask w oku seniora za każdym razem, kiedy czuje, że cenimy jego towarzystwo i chcemy dzielić z nim ten szczególny okres Bożego Narodzenia, jest największą motywacją do organizacji corocznej Wigilii. Podaruj Wigilię! ✨ W tym roku możesz ponownie obdarować samotnych seniorów w Boże Narodzenie. Wspierając akcję, zapewnisz miejsce przy stole samotnej osobie, która tego potrzebuje. Koszt świątecznej kolacji, upominku i dojazdu na spotkanie przy wspólnym stole – dla jednej osoby starszej – wynosi symboliczne 100 zł. Potrzebne są też dodatkowe środki, żeby odwiedzić tych, którzy nie będą w stanie dotrzeć na spotkanie. Każda darowizna ma znaczenie.  Z całego serca dziękujemy za pomoc i życzymy, żeby tegoroczne Święta były wypełnione ciepłem, radością i poczuciem prawdziwej bliskości. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

177 924,00 zł ( 59,3% )
Brakuje: 122 076,00 zł
Fundacja "Potrafię Pomóc"
Fundacja "Potrafię Pomóc"

Oczy Dzieci - Nasza Troska. Razem dla lepszej diagnostyki.

Oczy – to okno na świat. Każdego dnia patrzymy na pacjentów naszego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich i widzimy, jak wiele jest jeszcze do zrobienia… jak wiele pomocy od nas oczekują. A ich wzrok, to jeden z najpilniejszych obecnie tematów. Dlatego pragniemy stworzyć lepsze jutro dla dzieci, dorosłych i przyszłych mam, szczególnie dla tych, których droga do zdrowych oczu jest pełna trudności. Nadzieję, na lepszą pomoc daje nam projekt Angio-OCT. Jest to sprzęt diagnostyczny, który rewolucjonizuje badania oka. To urządzenie o niezwykłej precyzji, które pozwoli nam przyjrzeć się każdej warstwie siatkówki, wiedzieć więcej i działać skuteczniej. Jest niezastąpione w przypadkach rzadkich chorób genetycznych, gdzie dotarcie do diagnozy bywa trudne, a nawet bolesne. Angio-OCT, to:- bezinwazyjne, bezpieczne i wyjątkowo szybkie badanie,- precyzyjne obrazowanie bez podawania kontrastu,- spersonalizowana opieka medyczna,- wcześniejsza diagnostyka,- skuteczniejsza opieka,- badanie oka bez bólu i stresu. Razem możemy więcej. Wspieraj nasz cel, przekaż darowiznę i podziel się nadzieją. Dołącz do naszej kampanii!  Z góry dziękujemy za Twoją wielką serdeczność! ❤️ Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego powstało z myślą o wszystkich potrzebujących z niepełnosprawnościami i chorobami rzadkimi oraz ich najbliższych. Prowadzone jest, jako forma działalności statutowej Fundacji Potrafię Pomóc. Jest to działalność odpłatna użytku publicznego a wszystkie środki pochodzące z Centrum, przeznaczane są na cele statutowe Fundacji. Pani doktor Anna Wiśniowska - Dolny, okulista dziecięcy, serdecznie zachęca do wsparcia akcji. Twoja pomoc może mieć większy zasięg. Ty też możesz pomóc, pamiętaj o tym!

4 542,00 zł ( 1,85% )
Brakuje: 240 138,00 zł
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Święta bez bliskich nie cieszą

Nie dla wszystkich dzieci okres świąt jest pełen radosnego wyczekiwania. W Polsce żyje ponad 73 000 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. To tyle osób, ile liczy miasto średniej wielkości. Duża część tych dzieci codziennie doświadcza trudnych emocji: poczucia odrzucenia, samotności, smutku, tęsknoty, strachu. Wpłać darowiznę i pomóż nam zorganizować święta dla dzieci opuszczonych i osieroconych oraz opiekować się nimi przez cały rok. Historie naszych podopiecznych: 🩵 Ania Los nie oszczędzał Ani. Już jako siedmioletnia dziewczynka straciła obydwoje rodziców. Zanim trafiła do SOS Wiosek Dziecięcych, była w wielu miejscach – w domu dziecka i rodzinie zastępczej. Ania nigdy nie lubiła świąt. Był to dla niej najsmutniejszy czas w roku. Tęskniła za prawdziwym domem i kochającą rodziną. Los odmienił się, kiedy trafiła pod opiekę mamy SOS, Pani Joli. To właśnie wtedy mogła odkryć to, o czym zawsze marzyła – niezwykłą atmosferę świąt spędzonych w gronie rodziny. Ubieranie choinki, czekanie na pierwszą gwiazdkę, świętego Mikołaja czy radosne śpiewanie świątecznych piosenek. A co najważniejsze, Ania otrzymała troskę i ciepło, za którymi tak bardzo tęskniła. 🩵 Michał Michał niewiele pamięta z domu rodzinnego. Jego bracia uważają, że tak jest lepiej. Oni pamiętają doskonale – pustą lodówkę, niedojadanie, jedne buty na wszystkie pory roku, ukrywanie się u sąsiadów kiedy w domu było bardzo źle. I ciągłe bycie w gotowości do ucieczki.Wreszcie rodzeństwo trafiło do Wioski SOS. Tu Michał tworzy swoje dobre wspomnienia. Dla niego święta to ubieranie choinki z ciocią SOS i kochanymi braćmi, pyszne jedzenie, wspólne śpiewanie kolęd i spokój, za którym tak tęsknili jego bracia. Stowarzyszenie SOS Wioski codziennie pomaga ponad 1800 dzieciom w Polsce. To dzieci opuszczone, osierocone lub takie których rodziny przeżywają kryzysy. Dzięki Twojej darowiźnie będziemy mogli zorganizować piękne święta naszym podopiecznym oraz opiekować się nimi w kolejnych latach. Każda, nawet najmniejsza wpłata może sprawić, że dzieci doświadczą prawdziwej magii Świąt Bożego Narodzenia. Razem możemy dać im prezent, który zostanie w ich sercach na zawsze. Dajmy dzieciom magiczne Święta, o których zawsze marzyły! Dziękujemy za każdą wpłatę.  

11 381,00 zł ( 11,38% )
Brakuje: 88 619,00 zł
Fundacja Siepomaga
Fundacja Siepomaga

Świąteczny nastrój i uśmiech dziecka — pomóż nam stworzyć magiczne oddziały onkologii dziecięcej

W te Mikołajki mamy ogromne marzenie…Chcemy przekształcić oddziały onkologii dziecięcej w Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Olsztynie w prawdziwą Krainę Mikołaja i Elfów. Chcemy, by te kliniki napełniły się radością, śmiechem i magią Świąt. Dołącz do naszej misji i pomóż zrealizować 215 paczek prezentów Mikołajkowych, dla małych pacjentów, którzy tę Wigilię spędzą na oddziale, zamiast w domu. Co możesz zrobić dla dzieci z oddziałów onkologicznych?Przekaż darowiznę na zakup zabawek dla naszych małych bohaterów. Dzięki Twojemu wsparciu pod choinką znajdą się klocki, samochodziki dla najmłodszych, lalki dla dziewczynek i wiele innych cudownych prezentów. To może nie być lekarstwo, ale wierzymy, że radość, uśmiech i magia świąt dodadzą naszym podopiecznym sił do walki z chorobą. Chcemy spełnić wiele dziecięcych marzeń i choć na chwilę dać im zapomnienie od codziennych trudnych zmaganiach. Twoja pomoc za uśmiech małego pacjentaKażdy gest wsparcia przybliży nas do celu, by te Mikołajki były wyjątkowe dla każdego dziecka w klinice. Razem zamieńmy je w magiczną krainę Mikołaja! Przekaż dowolną kwotę i stań się częścią tej cudownej świątecznej magii! Niech radość i uśmiech dzieci będą naszą największą nagrodą.  Nic nie dzieje się bez przyczynyW Siepomaga i Fundacji Cancer Fighters wiemy, że świat dorosłych jest często pełen trosk i problemów, ale nie możemy zapominać, że w świecie dzieci marzenia mają ogromne znaczenie. Wyobraź sobie uśmiech na twarzy dziecka które, choć na chwilę zapomni o chorobie i przeniesie się do magicznej krainy pełnej zabawek przed nadchodzącymi Świętami. W ramach naszej akcji chcemy obdarować wspaniałymi prezentami dzieci przebywające na oddziałach onkologicznych w: ➡️ Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu➡️   Instytut Matki i Dziecka w Warszawie➡️ Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii) ➡️  Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej w Szczecinie➡️  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Możesz też wesprzeć naszą akcję zakładając własną skarbonkę i zachęcając do wpłat swoich znajomych. Proces zakładania skarbonki zajmie Ci kilka minut! Pamiętaj, liczy się każda zebrana złotówka! Dziękujemy za Twoją dobroć i wsparcie!RAZEM WIELKĄ MAMY MOC! 🎅🎁🌟

173 269,00 zł ( 115,51% )
Fundacja Lepszy Dom Lepsze Jutro
Fundacja Lepszy Dom Lepsze Jutro

Świąteczna Paczka Pełna Marzeń dla dzieci z domów dziecka

Z ogromną radością i wzruszeniem otwieramy swoje serce przed Wami. Raz jeszcze zapraszamy do wzięcia udziału w akcji, która ma moc zmieniania świata – naszej świątecznej zbiórki "Magiczne Święta". Po ogromnym sukcesie ubiegłorocznej edycji "Świąteczna Paczka 2022", kiedy to udało się rozweselić 91 dzieci z 13 domów dziecka, stajemy przed Wami z kolejną misją. Pragniemy jeszcze głębszego dotknięcia młodych serc, które na co dzień zmagają się z ciszą własnych pokoi, wyczekując na odrobinę radości. Niech te święta będą inne – pełne miłości, bliskości i spełnionych marzeń. Każde dziecko ma swoje tajne pragnienia, niektóre z nich są zapisane na kartkach, wysyłane do Świętego Mikołaja, inne są cichym szeptem serca, nieuchwytnym dla oka. Nasza zbiórka to most, który pozwala dotrzeć do obu tych pragnień – tych głośno wyrażonych i tych skrywanych w głębi duszy. W tym szczególnym czasie pragniemy zwrócić się do Was, Darczyńcy o wielkich sercach, byście wspólnie z nami pokazali, że żadne marzenie nie jest zbyt małe, ani żadna potrzeba zbyt cicha, by zostać zauważoną. Wasze wsparcie, każda złotówka, prezent, czy godzina spędzona na pomaganiu, to krople dobroci, które łączą się w ocean ciepła i nadziei dla tych, którzy ich najbardziej potrzebują. Pamiętajmy o słowach Helen Keller, które przypominają nam, że najpiękniejsze rzeczy "muszą być poczuwane sercem". Niech nasza akcja stanie się odzwierciedleniem tej myśli, niech każdy gest wsparcia będzie dowodem, że empatia i miłość mogą działać cuda. Z całego serca zachęcamy Was do wzięcia udziału w naszej zbiórce. Niech Wasza dobroć rozjaśni te święta magicznym blaskiem dla tych, którzy bez Waszej pomocy, nie mogliby doświadczyć ich prawdziwego znaczenia. Każdy dar, mały czy duży, jest cennym krokiem w podróży ku spełnieniu dziecięcych marzeń, zarówno tych wyrażonych, jak i tych, które z niecierpliwością czekają na to, by zostać usłyszane. Z najgłębszą wdzięcznością, Zespół Fundacji Lepszy Dom Lepsze Jutro

3 665 zł
Fundacja Ukryte Marzenia
Fundacja Ukryte Marzenia

Podarujmy wakacje dzieciom z Domów Dziecka

Słoneczna aura sprzyja realizacji wakacyjnych planów. Każdy z nas wie, jak przyjemne i kształcące są podróże, dlatego powstała inicjatywa organizacji wakacyjnego wyjazdu dla dzieci z Domów Dziecka w Studźcach i Szamocinie. Budżet otrzymywany od powiatu zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe podopiecznych placówek. Niestety wakacyjne podróże i poznawanie świata nie kwalifikują się jako podstawowe potrzeby. Wychowankowie snują więc marzenia o wycieczkach oraz o podróżach. Na dodatkowe sprawy związane z wyjazdami, organizacją dzieciom czasu wolnego nie starcza środków z bieżącej działalności. Jest jednak szansa, żeby spełnić marzenia dzieci!Dla każdego z nas to mały gest, który w rzeczywistości pokazuje nasze wielkie serce. Wakacyjny wypoczynek to nie tylko oderwanie się od codziennej rzeczywistości domu dziecka. Dla tych dzieci oznacza to przygodę, a także poczucie tego, że wielu ludziom zależy na nich. Dzieci umieszczone w obydwu placówkach z różnych względów nie mogą się wychowywać w stabilnym i pełnym miłości środowisku rodzinnym. Zbierając pieniądze na wakacyjny wyjazd wspólnie z kadrą, wychowawcami, specjalistami możemy zapewnić dzieciom wszystko co najlepsze. Wakacyjna przygoda na pewno dostarczy dzieciom wielu, niezapomnianych przeżyć, wywoła niejeden szczery uśmiech, a także – mamy nadzieję – wzruszy do głębi. Dzieci, które niejednokrotnie doświadczyły trudności, również porzucenia, będą mogły doświadczyć uczucia zatroszczenia i miłości.

3 742,00 zł ( 14,06% )
Brakuje: 22 854,00 zł

Obserwuj ważne zbiórki