Stowarzyszenie Budujemy Nadzieję

Stowarzyszenie Budujemy Nadzieję

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Skawina, małopolskie

Istniejemy, by nieść pomoc osobom potrzebującym. Naszym głównym celem jest odbudowanie w ludziach nadziei na lepsze jutro.

Pomagamy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich oraz wieloproblemowych w zdobyciu odpowiedniego wykształcenia. Oferujemy im alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, rozwijające ich pasje i talenty. Tworzymy dla nich ścieżkę, która pomaga wyjść poza toksyczne środowisko i problemy.

Naszą opieką obejmujemy także osoby niepełnosprawne, którym staramy się ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie, rozwijając także ich kreatywność.
 
Najefektywniejszymi narzędziami naszej pomocy są realizowane przez nas projekty autorskie. Są to m. in. przedsięwzięcia:

  • Anioł w Krakowie” - nasz flagowy projekt, polega na organizowaniu dzieciom z domów dziecka dnia pełnego atrakcji i wrażeń, dnia w którym spełniają się ich marzenia. Każde dziecko ma swojego wolontariusza - Anioła, którego zadaniem jest zrobienie wszystkiego co możliwe, by przeżyło ono radosne chwile. Całą grupą odwiedzamy więc kino, McDonalda czy KFC, Fabrykę Czekolady, Park Miniatur czy też krainę kulek lub wiele innych ciekawych miejsc. Jednak organizowanie dni atrakcji to nie wszystko, ponieważ między tymi dniami odwiedzamy naszych podopiecznych w domach dziecka, w których przebywają na co dzień, a nasz projekt to tak na prawdę przyjaźń na całe życie.
  • Pokonać Bariery” - dotyczy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Naszym głównym zadaniem to codzienne dostarczenie gorącego obiadu osobom potrzebującym, przygotowanego przez osoby współpracujące z nami.
  • Pomoc Socjalna - realizujemy takie projekty pomocowe jak np. unijny program PEAD przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach którego przekazujemy żywność do najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Miasta i Gminy Skawina oraz Przytkowic k/Kalwarii Zebrzydowskiej. Naszych podopiecznych wspieramy także paczkami świątecznymi, mikołajkowymi oraz poza żywnością wspieramy także przekazując ubrania, zabawki, chemię gospodarczą, itp.

Dla naszych podopiecznych organizujemy również liczne atrakcje, wycieczki i kolonie, a także pikniki z okazji Dnia Dziecka. Prowadzimy świetlice dla dzieci oraz różnorakie warsztaty tematyczne.

Organizujemy także doraźnie kwesty i imprezy charytatywne dla osób poszkodowanych przez klęski żywiołowe  lub ważne, losowe sytuacje kryzysowe.