Fundacja DobroCzynni

Fundacja DobroCzynni
1 Stały Pomagacz
Tomasz Ślósarczyk
150 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja SOSNOWIEC, śląskie

Drodzy Darczyńcy ! 

  Pragniemy poinformować , iż nikt z zarządu nie pobiera wynagrodzenia - działamy tak jak Wy - charytatywnie !


   Nie bądź bezczynny - bądź dobroczynny


Fundacja Dobroczynni, mająca siedzibę w Sosnowcu, to organizacja działająca w sferze pożytku publicznego. Powstała z przekonania wielu ludzi dobrej woli, że dobro powraca i pomnaża się poprzez dzielenie. Jesteśmy ludźmi z pasją, którzy pomaganie traktują jako swoją wewnętrzną powinność. Pomimo trudów i wysiłków wkładanych we wspieranie potrzebujących, tak naprawdę sami niczego nie tracimy, lecz wyłącznie zyskujemy. Najwspanialszą nagrodą jest dla nas uśmiech na twarzach naszych podopiecznych, zwłaszcza tych najmłodszych. Nieustannie przekonujemy się, że tak niewiele trzeba, aby zmieniać świat wokół nas na lepszy.

Komu pomagamy?

   Działania naszej fundacji są kierowane do wszystkich osób, których w jakikolwiek sposób dotyka problem wykluczenia społecznego i marginalizacji. Wspieramy zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Wyciągamy pomocną dłoń do tych, którzy sami nie są sobie w stanie pomóc. Przeciwdziałamy nierównościom społecznym poprzez realizowanie działań naprawczych oraz zapobiegawczych. Pomagamy między innymi podopiecznym domów dziecka, nieletnim z ubogich rodzin oraz ich rodzicom, emerytom, osobom niepełnosprawnym, a także ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Naszą pomoc kierujemy również do instytucji pomocowych, wychowawczych i edukacyjnych. Wspieramy ponadto ośrodki zdrowotne i rehabilitacyjne. Zaopatrujemy tego typu placówki w nowoczesny sprzęt i pomagamy w zdobyciu środków farmaceutycznych.

   Nie chcemy zostawiać potrzebujących samych sobie, ponieważ jesteśmy świadomi współodpowiedzialności za los każdego człowieka. Jednoczymy się we wspólnej sprawie, wkładając całe serce w wykonywane obowiązki na rzecz fundacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas sam mógł znaleźć się w podobnej sytuacji. Pracę dla fundacji postrzegamy jako nasze powołanie, które nadaje sens codziennemu życiu.

W jaki sposób działamy?

   Świadczymy pomoc o charakterze finansowym, rzeczowym oraz organizacyjnym. Działalność naszej fundacji jest możliwa dzięki pomocnej dłoni wyciąganej przez darczyńców. Aby chcieli oni jednak z nami współpracować, konieczne jest wyjście do nich z inicjatywą. Dlatego chcemy systematycznie promować wszystko to, co robimy. Pragniemy dzielić się dobrym przykładem i inspirować do działania na rzecz lokalnej społeczności. Tak często krzywda dzieje się blisko nas, dlatego nie możemy zamykać oczu i udawać, że to nas nie dotyczy. Mamy nadzieję, że swoją aktywnością zdołamy przekonać jak najwięcej osób do tego, że warto pomagać.

   Nie poddajemy się żadnym szablonowym schematom dotyczącym strategii wspierania potrzebujących. Działamy wielotorowo, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby podopiecznych. Wychodzimy z założenia, że czasem trzeba podać przysłowiową rybę, innym razem wędkę, a jeszcze innym razem nauczyć łowić i pokazać miejsce, w którym warto to robić.

   Nigdy nie zatrzymujemy się jednak wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb materialnych, gdyż dążymy do trwałej poprawy sytuacji osób potrzebujących. Dlatego dbamy równocześnie o rozwój najważniejszych umiejętności społecznych podopiecznych naszej fundacji. Wyposażamy dzieci w materiały edukacyjne, organizujemy dla nich kursy zawodowe i językowe oraz wyjazdy wakacyjne. Zapewniamy im także pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Nie zapominamy również o eventach dla potrzebujących rodzin, które dzięki temu chociaż na chwilę mogą zapomnieć o trudach codziennego dnia. Bo przecież życie nie może skupiać się jedynie na codziennej walce o przetrwanie. Jednym z naszych kluczowych celów jest to, aby chociaż w niewielkim stopniu ocalić dzieciństwo najmłodszych podopiecznych.

Pomogli

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Tomasz Ślósarczyk
150 zł miesięcznie