Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lidzbark Warmiński, warmińsko-mazurskie

O fundacji:

Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim to apolityczna filantropijna organizacja społeczna działająca na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.

Misją Fundacji Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" jest poprawa jakości życia społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizację następujących inicjatyw:

* pomoc dzieciom przewlekle chorym w dofinansowaniu ich rehabilitacji i wypoczynku,

* pomoc seniorom w programie "OKAŻ SERCE SENIOROWI". Program skierowany jest do emerytów, schorowanych, niepełnosprawnych w celu poprawienia ich standardu życia.

* wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości, ochrony środowiska, turystyki, edukacji i wszechstronnego rozwoju województwa.

Wpłaty

Ładuję...