Fundacja Orange

Fundacja Orange

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Orange prowadzi autorskie programy społeczne i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, wspierając je we wszechstronnym rozwoju przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają nowe technologie i Internet.
 
Fundacja działa, aby wyrównywać szanse dzieci i młodzieży w dostępie do nowoczesnej edukacji. Uczymy młodych zasad bezpiecznego korzystania z nowych mediów i inspirujemy do ich twórczego zastosowania w edukacji, poznawaniu świata czy budowaniu społeczności.

W działania Fundacji i współpracujących z nią organizacji angażują się pracownicy Orange Polska jako wolontariusze - biorą udział w wielu akcjach oraz sami inicjują projekty na rzecz społeczności lokalnych.

 
Jedną z inicjatyw Fundacji Orange jest program Dźwięki Marzeń, który działa na rzecz małych dzieci z wadą słuchu oraz wspiera ich najbliższe otoczenie – rodziców i rehabilitantów. W ramach tego programu dzieci, u których zdiagnozowano niedosłuch, mają szansę skorzystać z nieodpłatnego użyczenia aparatów słuchowych i uczestniczyć w projekcie domowej rehabilitacji słuchu i mowy. Odpowiednio dopasowany aparat słuchowy oraz wcześnie rozpoczęta terapia dają im możliwość wszechstronnego rozwoju.
 
Każdy może pomóc dzieciom z wadą słuchu!
Fundacja Orange prowadzi zbiórkę środków na zakup nowych aparatów słuchowych oraz prowadzenie terapii domowej dzieci. Zapraszamy do włączenia się w akcję.

Fundacja Orange została powołana w 2005 roku przez Telekomunikację Polską S.A. oraz PTK Centertel Sp. z o.o. – spółki należące do Orange Polska do realizacji celów społecznie użytecznych.