Fundacja Nowe Projekty

Fundacja Nowe Projekty

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Głównym celem działania Fundacji, jest działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i tych już wykluczonych społecznie, poprzez przywracanie ich na rynek pracy, organizowanie im szkoleń, umożliwienie dostępu do opieki prawnej, doradztwo zawodowe i wiele innych. Nie zapomnimy również o osobach potrzebujących wsparcia w życiu codziennym, nie zapomnimy też o ochronie zwierząt. Wszystko to, co jest nam bliskie w życiu codziennym, przekazujemy dalej, dzielimy się energią i pasją.