Fundacja Vide Supra

Fundacja Vide Supra

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Naszym podstawowym celem jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, które z różnych powodów maja utrudniony start życiowy.

 

Szczególną opieką otaczamy wychowanków palcówek opiekuńczych, pomagając im wyrównywać szanse edukacyjne i zapewniając możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu.

 

Wspieramy osoby szczególnie uzdolnione, będące w trudnej sytuacji życiowej  poprzez program stypendialny. Naszych stypendystów wspieramy również organizując dla nich szkolenia i warsztaty oraz konsultacje z pedagogami i psychologami. 

Promujemy ideę filantropii, mecenatu i wolontariatu.

 

 

Pomogli

Ładuję...