Stowarzyszenie na rzecz osób poszkodowanych i oszukanych przez swoje rodziny BENE VERTAT

Stowarzyszenie na rzecz osób poszkodowanych i oszukanych przez swoje rodziny BENE VERTAT

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Pomoc osobom porzuconym, samotnym bez środków do życia

wspieranie inicjatyw społecznych oraz seniorów

integracja grup społecznych

pomoc prawna potrzebującym jej