Fundacja Pomocy Społecznej Chodźmy Razem

Fundacja Pomocy Społecznej Chodźmy Razem

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Skierniewice, łódzkie

Pomagamy dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, patologicznych i wielodzietnych, oraz chorym, niepełnosprawnym, samotnym i bezrobotnym.

Wspieramy młodszych i starszych w trudnych sytuacjach życiowych, a podążając w kierunku zamiłowań i zainteresowań  naszych podopiecznych, z pasją stwarzamy Im warunki poprawy i urozmaicenia ich życia.

Działamy we współpracy z rodzicami, nauczycielami, szkołami, organizacjami pozarządowymi, samorządami, rządowymi instytucjami pomagającymi dzieciom.


Skupiamy pedagogów, społeczników, ludzi otwartych i kreatywnych, dla których człowiek, jego potrzeby i rozwój są istotą działania. Upowszechniamy nowoczesne rozwiązania pedagogiczne i wysokie standardy edukacyjne.


Realizujemy szereg programów społecznych, sportowych, edukacyjnych, profilaktycznych, ogólnorozwojowych, które pozwalają wspierać naszych podopiecznych (m.in.: Biegi Papieskie, Rajdy Rowerowe, Rajdy na Orientację, Kółko krajobrazowe, Konkurs Ekologiczny, Konkurs piosenki dziecięcej, Konkurs Literacki, Konkurs Plastyczny, 350 organizacji, Kółko Informatyczne, Kółko Teatralne, Kółko Plastyczne, Kółko Szachowe, Kółko fotograficzne).

Jesteśmy organizatorem wielu imprez o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim skierowanym do szerokiego grona odbiorców, (m.in. Bale charytatywne, Turniej Tańca, Turniej Piłkarski, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Zabawa Choinkowa, Wycieczki Integracyjne, Bractwo Rajdowe).

Wpłaty

Ładuję...