Fundacja Medycyny Regeneracyjnej Dar Nadziei

Fundacja Medycyny Regeneracyjnej Dar Nadziei

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wieliczka, małopolskie

Fundacja niesie pomoc pacjentom dotkniętym nieuleczalnymi, ciężkimi schorzeniami układu nerwowego, przy wykorzystaniu mezenchymalnych komórek macierzystych.

Statut:

Popieranie idei wykorzystywania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej.

Wszechstronne prowadzenie działań w zakresie organizacji i leczenia chorych za pomocą przeszczepiania komórek macierzystych.

Wspieranie idei leczenia chorych za pomocą przeszczepiania komórek macierzystych, rozwoju naukowego oraz upowszechnianie osiągnięć nauki i wiedzy w tej dziedzinie.