Kuria Episkopalna w Polsce

Kuria Episkopalna w Polsce

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Częstochowa, śląskie

Edukacja teologiczna, ewangelizacja i duszpasterstwo.
Popularyzacja wyznania polskokatolickiego w Polsce.
Popularyzacja celebracji mszy świętej „Ad orientem”.
Niesienie pomocy materialnej, wspieranie emocjonalne i duchowe wszystkim potrzebującym wsparcia.
Edukacja członków i sympatyków Stowarzyszenia w zakresie rozwoju osobistego i duchowego zgodnego z wartościami chrześcijańskimi, opartymi o Ewangelie.
Kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń wobec osób duchownych różnych wyznań oraz osób nieheteronormatywnych w Polsce.
Walka z dyskryminacją i przeciwdziałanie przejawom homofobii w społeczeństwie.
Walka z dyskryminacją i przeciwdziałanie przejawom antyklerykalizmu w Polsce.