Fundacja Rozwoju Kapitału Społecznego

Fundacja Rozwoju Kapitału Społecznego

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Dbamy o dostęp do wiedzy i edukacji dla wszystkich. Koncentrujemy swoje działania na małych wsiach i miejscowościach, tam gdzie nie dociera inna pomoc.
 

Działamy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z silnymi wspólnotami lokalnymi.
 

Nasze główne działanie to Program ”Transfer Energii” skierowany do istniejących na terenach wiejskich szkół prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia rodziców, składający się m.in. z Funduszu Stypendialnego i Funduszu Technicznego. 
 

Wiemy, że takie szkoły istnieją pomimo napotykanych trudności. Wierzymy, że dobra szkoła to podstawa dla rozwoju młodych ludzi i kluczowy element społeczeństwa obywatelskiego, dlatego chcemy pomóc im rozwinąć swój potencjał.
 

Nasz projekt ma na celu stworzenie sieci samowystarczalnych Wiejskich Centrów Edukacyjnych - wspierających się szkół (podstawowych z oddziałami przedszkolnymi) pod patronatem naszej Fundacji.


 

Pomogli

Ładuję...