Fundacja HFU

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja HFU- Help for Ukrainians
Celem fundacji jest ochrona zdrowia, życia, niesienie pomocy oraz wsparcia ofiarom wojny w Ukrainie.

Środki, które zbierzemy w ramach zbiórki, zostaną przekazane na:
1) Finansowanie zakupu, przewóz, dystrybucje leków i środków medycznych 
2) Finansowanie zakupu, przewóz i dystrybucje sprzętu medycznego lub wspomagającego rehabilitacje ofiar
3) Wyposażenie poradni, ośrodków medycznych, szpitali udzielających pomocy medycznej oraz rehabilitacyjnej.
4) Organizowanie oraz finansowanie zabiegów medycznych, rehabilitacji oraz innych form zdrowotnych w ośrodkach polskich, oraz zagranicznych.
5) Zakup, pozyskanie, przewóz i dystrybucje żywności, odzieży, środków higieny osobistej oraz innych artykułów koniecznych do realizacji potrzeb życia codziennego
6) Finansowanie, pozyskanie, organizacja transportu pomocy humanitarnej
7) Tworzenie i wspieranie stałych i czasowych placówek pomocy
8) Finansowanie, organizowanie, prowadzenie, wsparcie akcji informacyjnych, szkoleniowych, programów, konferencji, seminariów, doradztwa wspierającego zwiększenie zatrudnienia, samozatrudnienia oraz biznesów.
9) Udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej.

BIERNOŚĆ NIE JEST NEUTRALNA!
Razem z nami pomóż Ukrainie