Fundacja Dzieci

Fundacja Dzieci

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja „Dzieci” została założona w 2013 roku z inicjatywy reporterów Telewizji Polskiej. W tym roku wystąpiła o status Organizacji Pożytku Publicznego. Pomysł, by pogodzić pracę z wolontariatem zrodził się z potrzeby serca. Realizując reportaże wielokrotnie stykaliśmy się z ludzką krzywdą, biedą i chorobami. Wiele osób w takiej sytuacji uczy się nie widzieć i nie słyszeć. My nie. Zrozumieliśmy, że choć reportaż telewizyjny może pomóc, tylko wsparcie ludzi gwarantuje sukces. Bo pomagać może każdy, i w zasadzie wielu z nas chce tylko nie wiemy komu i w jaki sposób.