Fundacja Preludium

Fundacja Preludium

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja PRELUDIUM zajmuje się przede wszystkim wsparciem prawnym i pomocą psychologiczną osobom, doświadczającym szeroko pojętej przemocy, w szczególności przemocy seksualnej. Nasza instytucja pomaga głównie tym kobietom i ich dzieciom, które mają utrudniony dostęp do pomocy instytucjonalnej oraz napotykają trudności w samodzielnym zgłoszeniu doświadczenia seksualnej przemocy.

Zajmujemy się także przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć poprzez działania edukacyjne i organizowanie szkoleń. Upowszechniamy wiedzę i zwiększamy świadomość dotyczącą ochrony siebie oraz swoich bliskich przed działaniami przemocowymi. Szkolimy specjalistów i specjalistki, również w dziedzinie profilaktyki antyprzemocowej wśród dzieci/młodzieży. Wspieramy pracownice i pracowników seksualnych, którzy doświadczyli przemocy w trakcie wykonywania swojej pracy. 

Pragnęlibyśmy, aby wsparcie psychologiczne i oddziaływania terapeutyczne były dostępne dla jak największej ilości potrzebujących, szczególnie dla ludzi po traumatycznych doświadczeniach przemocy.