Fundacja Stali Rzeszów

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Rzeszów, podkarpackie

Fundacja Stali Rzeszów została założona w 2020 roku. Jej głównym celem jest niesienie pomocy mieszkańcom Podkarpacia oraz wspieranie akcji prospołecznych. Stal Rzeszów jako Klub w swoich działaniach koncentruje się nie tylko na odnoszeniu sukcesów sportowych, ale także na budowaniu lokalnej społeczności, która może na siebie liczyć w trudnych sytuacjach. Stanowimy nierozerwalny element historii Rzeszowa i jesteśmy bardzo zżyci z naszym miastem i regionem, promując go w kraju i na świecie oraz pomagając jego mieszkańcom, gdy przyjdzie taka potrzeba.

Mając pełną świadomość, że nasze działania wpływają na społeczność oraz otoczenie, w którym funkcjonuje Klub, realizujemy misję klubu społecznie odpowiedzialnego, otwartego i inspirującego. Prowadzimy działania społecznie użyteczne, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży, wspieramy ich właściwy rozwój oparty o pozytywne wartości oraz prowadzimy działalność charytatywną w zakresie poprawy warunków, oraz jakości życia osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Wiemy i rozumiemy, że wiele z tych osób boryka się z licznymi problemami – zarówno natury zdrowotnej, jak i materialnej. Chcemy, by nasi fani czuli, że Stal Rzeszów jest z nimi i razem tworzymy wspaniałą biało-niebieską rodzinę, na którą wszyscy mogą liczyć.