OCZYMA DZIECKA Fundacja Pomocy Dzieciom

OCZYMA DZIECKA Fundacja Pomocy Dzieciom

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gietrzwałd, warmińsko-mazurskie

Wspieramy finansowo i rzeczowo placówki i instytucje, których zadaniem jest prowadzenie domów dziecka, domów samotnej matki oraz innych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
 
Chcemy stworzyć sieć integracyjnych ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci ulicy, w których uczyłyby się jak pokonywać codzienność. Mamy również zamiar stworzyć sieć świetlic środowiskowych dla dzieci z miejskich blokowisk.
 
Pomagamy w leczeniu i rekonwalescencji dzieci i młodzieży, dofinansowując zakup leków, zapewniając wsparcie psychologiczne i opiekuńcze.
 
Wspieramy rozwój i ustanawiamy stypendia lub jednorazowe zapomogi finansowe dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych, pochodzących z rodzin ubogich.

Niesiemy pomoc materialną dzieciom i młodzieży w szczególnie trudnym położeniu dofinansowując posiłki, zakup materiałów szkolnych oraz finansując zajęcia pozalekcyjne.

Organizujemy różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Oferujemy wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce i z problemami emocjonalnymi.

Prowadzimy profilaktykę antynarkotykową, antyalkoholową i antynikotynową dla dzieci i młodzieży.

Pomagamy w zapewnieniu wykonalności ustanowionych sądownie kontaktów z obojgiem rodziców, świadcząc przy tym pomoc prawną i materialną.

Wydajemy książki i czasopisma.
 

Wpłaty

Ładuję...